Julevandring om De tre vise mænd
Onsdag d. 27. december 2023, kl. 14.00
 

Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke Munkholm anlæg.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødested: P pladsen ved Mariager kirke
Pris: Det er jule-gratis at deltage
Årsmøde i Birgittaforeningen
Torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 19.00
I Mariager Klosterbygning


Der indledes med generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest den 12. okt.
Der skal på mødet blandt andet vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Herefter genfortæller Ulla Horsholt, der er sognepræst i Sct. Peders Kirke, Rander, bogen ”Hytten” af Paul Young, der er en skildring af et menneskes næsten ubærlige sorg.

Der serveres kaffe og en ”ostemad”. Og du er meget velkommen – også selvom du ikke er medlem.
 
Aftensang i Mariager Kirke
den 26. september, 24. oktober og 16. november, kl 1700

Vi synger i kirken af vore dejlige aftensalmer og-sange. Præsterne på skift holder en andagt, og der bliver spillet til en stille stund for os.
Alle er velkommen.
 
Retrætedag
lørdag den 4. marts 2023
 
Da Birgitta levede som fornem og travl borgfrue med mand og otte børn, trak hun sig dagligt tilbage for at læse i sin bibel, for at meditere og bede. Allerede i ungdomsårene begyndte hun at høre Kristus tale til sig. Da hun blev enke i 40-års alderen, tog åbenbaringer til, som blandt andet pålagde hende at etablere en ny klosterorden, som populært kaldes Birgittinerordenen.
Birgitta fik nøje beskrevet, hvorledes klosteret skulle bygges samt regler for livet i klosteret. Dagen skulle deles ind i tider til bøn, sang, bibellæsning og arbejde. Og sidst på dagen en times tid til almindelig samtale.
Lørdag den 4. marts forsøger vi at leve os ind i, hvordan et liv i kloster var. For en dag trækker vi stikket, og gør som nonnerne - læser en bibeltekst, meditere, synger, beder og er i stilhed.
Vi får ikke hver en lille celle, vi kan trække os tilbage til, men vi må være i klosteret, klosterhaven og kirken.
Man siger, at Gud åbenbarer sig gennem tre bøger: Naturens bog – Det skrevne ord – og Hjertets bog. Birgitta læste alle tre bøger - det samme vil vi forsøge at gøre.

Program:
9:30-10:00 Morgenkaffe i Munkesalen
10:00 Morgensang
10:30 Oplæg om ”Lectio Divina”, som betyder guddommelig læsning. At læse Bibelen med hjertet.
Derefter egen tid til fordybelse, refleksion, gåtur.
12:00 Middagsmeditation
12:30 Frokostpause med frugt og vand. Medbring egen madpakke
13:00 Oplæg om ”Sensio Divina” – at læse og lytte til naturens budskaber. Derefter egen tid.
15:00 Tag-selv-kaffe
16:00 Afslutningssamling

Dato: Lørdag den 4. marts 2023
Sted: Mariager Kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: kr. 100. Betales på dagen - eller på MobilePay 96858 – tekst: ”Retrætedag”
Retræteleder: Grethe Holmriis
Tilmelding: Grethe Holmriis, e-mail gholmriis@gmail.com, mobil 51 83 84 90.
 
 
 
Påskevandring - 2. påskedag,
den 10. april 2023
Efter gudstjeneste i Mariager kirke kl. 10, begiver vi os ud på en vandring, hvor vi tager tråden op fra fortællingen i gudstjenesten om disciplene, der ikke var så alene på deres vandring mod Emmaus, som de gik og troede, efter at Jesus var død. Temaet er ”Følgeskab”. Vandring på ca. 5 km. Medbring madpakke og noget at drikke.
 
- Mødetid og sted: den 10. april kl 10.00 i Mariager Kirke

 
Bededagsvandring
den 5. maj 2023
 

Vi kobler os på en vandring fra Sem til Hem, arrangeret af Firekløver-kirkerne.
Vi begynder kl. 10.00 i Sem. Hér får vi kaffe, rundstykker og en andagt ved Cicilie Inge Poulsen. Derefter vandrer vi mod Hem, ca. 4,5 km, i roligt tempo. Vi nyder foråret, gør holdt i Skrødstrup, hvor der vil være en kort andagt med nadver, før vi når Hem, hvor der serveres suppe.
 
- Mødetid og sted: den 5. maj kl 10.00 i Sem Kirke

-PrisPris
Morgensang
 d. 23. maj, 6. juni, 4. juli og 1. august.
Tidspunkt kl 09.00
Vi synger morgensang i kirken. Bagefter serveres en kop kaffe og Birgittaforeningen inviterer på en kort vandring.
 
 
 
Midsommervandring
torsdag den 22. juni. 2023

Vi mødes på kirkens P-plads kl. 18:30 og går mod fjorden og tilbage til klosterhaven. Jørgen Kruse går forrest og fortæller. Som afslutning samles vi i klosterhaven med bålhygge.
 
- Mødetid og sted: Torsdag den 22. juni kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager Kirke
- Pris: 25 kr.
Mindedag for den Hellige Birgitta
Søndag den 23. juli 2023
 
Vi gør opmærksom på, at der i annonceringen i Kirkebladet på side 9 er anført en forkert dato
 

Program:

Kl. 10 - 11: Gudstjeneste.
Ved gudstjenesten mindes vi Birgitta og hendes helt særlige betydning.
Undervejs får vi besøg af Birgitta.

Kl. 11: Kirkekaffe og kage.
Birgitta byder på Birgittakage bagt af Mariager Bageri i dagens anledning

Kl. 11.30: Vandring i Munkholm Anlægget.
Under vandringen får vi fortalt Birgittas livsfortælling og tanker om sin klosterorden. Vi bilver hjulpet på vej af svenske viser.
 
Kl. 13.30: Museet.
Vi ender vandringen ved Mariager Museum, hvor suppen (givet at Rema) snurrer til os på komfuret. Her er der mulighed for at se og høre mere om museets udstilling om kloster og kirke

Vi slutter kl. 14.

Hele arrangementet er gratis

Velkommen til alle!
Hør om ”Bierne og Blomsterne”
I Klosterhaven i Mariager
den 7 sept. kl.19,00Broder Edgar fortæller om biavlen i klosterhaven
Efter foredraget er der kaffe og honningkager i Klosterhavens pavilloner.
Alle er Velkomne

Pris 25,00 kr. (kan betales på mobilepay 96858)
Retrætedag
med fokus på taknemmelighed
Mandag d. 18. september kl. 9.00- 16.00, Mariager kirke og kloster

Der er fokus på unges mistrivsel, og hvad der kan gøres for at afhjælpe den. Som noget nyt vil man sætte taknemmelighed på skoleskemaet for derved at styrke trivslen… Jeg tænker, at mange af os, der ikke længere er helt unge, også ville have gavn af at få blikket vendt mod alt det, vi har at sige tak for. Derfor vil vi på retrætedagen ’øve’ os i taknemmelighed.Program
9:00-9:30 Ankomst og morgenkaffe. Munkesalen, Klosterstien 12, 9550 Mariager
9:30 Velkomst og introduktion til dagens tema: Taknemmelighed.
10:00 Musikken. Morgensang og musikmeditation i kirken
11:00 Fællesskabet. Samtale om alt det, vi har at takke for.
12:00 Frokost med frugt og vand. Medbring egen madpakke!
13:00 Naturen. Vi gror i livets uudgrundelige vækstlag.
14:30 Tag selv kaffe med kage
15:00-16:00 Ritualet. ”Hvis den eneste bøn du bad i hele dit liv, var ”tak”, ville det være tilstrækkeligt”. Mester Eckhart (tysk teolog og mystiker, ca. 1260-1327)

Sted: Mariager kirke og kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: 100 kr. på Mobilepay 96858 / Medbring madpakke
Tilmelding: Grethe Holmriis, Mobil 51 83 84 90, e-mail: gholmriis@gmail.com.
 
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com