JULEVANDRING om De tre vise Mænd 


Med Jørgen Kruse som guide og fortæller vandrer vi gennem det smukke Munkholm anlæg og hører her Jørgens udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, og hvad der skete dem undervejs mod målet. Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn. 
                                             
 
 Dato: Torsdag 27. dec. Kl. 14.00
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og vejr.
Pris: 25 kr. ( gratis f. børn og foreningens medlemmer).
 


PÅSKEVANDRING MED BIRGITTAFORENINGEN I          Mariager

Her vandrer vi ud på en påskevandring på i alt ca. 6 km ad den smukke Birgittarute. Efter vandringen er der samvær og pilgrimssuppe i Munkesalen, og vi slutter dagen af med at deltage i Mariager kirkes skærtorsdags-gudstjenesten kl. 19.30.                                     

                              
Tid og sted: Torsdag d. 29.marts kl. 16 på P. Pladsen v. Mariager kirke.
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager ( mobil 60674484)
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt drikkelse til turen undervejs.
Pris: 25 kr. ( Gratis f. Birgittaforeningens medlemmer.)

       BEDEDAGSVANDRING M. GUDSTJENESTE OG

                                      FOREDRAG.                   


Under temaet "Forundring - omsorg for skaberværket "fejrede de fire foreninger Nordjysk Pilgrimsforening, Viborg Pilgrimscentrum, Pilgrim Mors og Birgittaforeningen d. 27. april Pilgrimmenes dag 2018 i Mariager.
Programmet indledtes med højmesse i Mariager kirke ved sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, som også deltog og gav ord med på vejen undervejs på den efterfølgende pilgrimsvandring, som gik via Maren Finds dalen, Alstrup Krat og videre til Hou,
Efter frokosten vandrede man tilbage igen gennem skoven til Mariager, hvor den svenske biolog Stefan Edman holdt et tankevækkende og inspirerende foredrag ud fra vandringens tema. En vellykket dag blev afsluttet med samvær og pilgrimssuppe, inden vi traditionen tro sang "Må din vej gå dig i møde".

En stor tak til alle dem, som på hver sin måde bidrog til, at dette blev så god og uforglemmelig en dag, som forhåbentligt kan blive en tradition til glæde og styrkelse af samarbejde og fællesskab fremover.
                       


Dato: Fredag den 27. april kl. 10-17.

Mødested: Mariager Kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager

Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager

OBS: Medbring madpakke og drikkelse til frokost undervejs.

Tilmelding: Anni Engedal, mobil 60674484 / anniengedal@hotmail.com Angiv ved tilmelding om du ønsker at købe en Kristuskrans til kr. 85,-

Pris: 50 kr. for vandring og foredrag.

     PINSEVANDRING MED MUSEUMSBESØG.

Efter andagt i Sem kirke ved sognepræst Inge Cicilie Poulsen vandrer vi ud til Henrik Kristensens lille museum, som ligger tæt ved kirken. Her viser han os rundt og fortæller om sin spændende samling. Efter at have spist vores medbragte frokost vandrer vi ad en smuk naturrute på ca. 5 km gennem skov og hede tilbage til bilerne ved kirken.                                   

Dato: Mandag 21. maj kl. 10 – 14.
Mødested: Sem kirke, Sem Kirkevej 5, 9550 Mariager
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt madpakke og drikkelse til turen. Pris: 25 kr. (Gratis f. Birgittaforeningens medlemmer)

MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD

Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften langs den smukke Mariager Fjord, hvor beretningen om Noas ark formidles på humoristisk og poetisk vis – frit efter Johannes Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og vi afrunder vandringen med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.                                              

Dato: Torsdag 21. juni kl. 18.30
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og vejr.
Pris: 25 kr. (gratis f. børn og medlemmer af Birgittaforeningen)

2 DAGES PILGRIMVANDRING OVER LAND OG MARIAGER FJORD


Fra Lystbådehavnen i Hobro vandrer vi ad Panoramaruten mod Bramslev Bakker, hvorfra vi sejler med turbåden Svanen til Mariager. Turlederen fortæller undervejs om områdets historie og natur og indfletter digte og skriftsteder i sin fortælling.
I Mariager overnatter vi i det hyggelige pilgrims-herberg Birgittahuset og besøger kirken og det smukke Munkholm-anlæg samt Rosenhaven. Lørdag aften samles vi omkring bålet i klosterhaven inden vi dagen efter igen vandrer tilbage langs fjorden til
Hobro. 
 
                
 
Dato: lørdag d. 4. og søndag d. 5. aug.
Mødested: Kl. 9 ved Lystbådehavnen i Hobro.
Turleder: Naturguide Anette Klattrup i samarbejde m. Birgittaforeningen.
OBS: Praktisk fodtøj /beklædning samt madpakke til frokost den 1. dag.
Tilmelding: Til Anette abk.21@live.dk / mobil 22176122 .
Pris: Kr. 500 for guidning, færgebillet, overnatning og forplejning fra lørdag eftermiddag.
 
 
 
Program for Birgittaforeningen 2018
 
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk