Birgittasøstrene i Trondheim

                               > se mere her

Foreningen Danske Kultur - og Pilgrimsruter

   > se mere her

Viborg Pilgrimscentrum

                               > se mere her

Se flere foreningers arrangementer under "links".

Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk