HONNING
                
          .Rosenhonning kr. 35,-
           Klosterhonning kr. 45,-
 
     
             
        Kan købes i Birgittaforeningen.
        Kontakt kasserer Stella Andersen
        Tlf. nr.:23813714
       / mobile pay 96858
        stella@post12.tele.dk
 
 
 
 Fra Viborg til Aalborg
  
 
Bogen er en udførlig guide til ture ad Den Danske Klosterrute på ruten strækningen Viborg-Aalborg. En samlet forløb på ca. 300 km. Turen går fra Viborg til Hobro, Mariager, Hadsund, Aars – med en afstikker til Livø – videre til Sebbersund, Nibe, Frejlev og Aalborg. Ruten fra Viborg til Mariager kaldes også for Birgittaruten.
Ruten går gennem særprægede landskaber som Rold Skov, Rebild Bakker, store ådale og de Himmerlandske Heder. Overalt støder man på spor af fortiden som runesten, middelalderkirker og klostre (Asmild, Vitskøl, Sebber og Aalborg Gråbrødre Kloster, Helligåndsklosteret og benediktinerklosteret ved Vor Frue Kirke).
Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur. Den samlede rute vil blive på ca. 2300 km og forbinde 50 af de steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Ruten kan også benyttes af cyklister.
Guidebøgerne om Klosterruten indeholder omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om overnatnings-, spise og indkøbssteder, anden praktisk information og generelt baggrundsstof. Bøgerne kan også være til nytte for bilister og andre, der er interesserede i at få grundig besked om seværdigheder i Danmark.
Bogen kan købes i Mariager boghandel. Pris 329. Tlf.: 98541008

Skrifter.

 
99.4 Birgittahelgen
Den Hellige Birgitta
Kilderne til hendes historie og hendes skrifter 
Kan lånes på biblioteket 
 

Pastor Schröders kladdehæfte

 
En smuk og spændende udgave af pastor Schröders kladdehæfte, som han med sirlig håndskrift udfyldte om Mariager by, kloster og kirke, som de så ud i slutningen af 1800-tallet.
 
Bogen er udgivet af Birgittaforeningen. Cittaslow Mariager har lagt arbejdstimer i bogens opsætning uden beregning.
Pris: kr. 50 + porto
 
Får ved henvendelse til kassereren Stella Andersen, Stella@post12tele.dk eller telefon 23813714.
 
Omredigeret og udvidet bog om Mariager Kloster.
 
Bogen med undertitlen Birgittinerordenen og bygningshistorien er af vor lokalhistoriker Per Sloth Carlsen. Den fremtræder med et righoldigt tekst-og illustrationsmateriale til belysning af, hvordan dette særegne kloster med landets tredjestørste kirkerum har været indrettet, og hvordan munkes og nonners liv har været levet. Mariager kloster blev ét af middelalderens sidste store landklostre i Danmark, og det blev - i modsætning til mange andre Birgittinerklostre - opført i overensstemmelse med de meget specifikke anvisninger, som Birgitta af Vadstena nedskrev i De himmelske åbenbaringer ca 100 år tidligere. Disse anses for at være senmiddelalderens betydeligste litterære værker.
 
Den nye udgivelse har været nødvendig i forhold til de omfattende bygningsmæssige undersøgelser af såvel kirke som kloster samtidig med, at der er foretaget en del mindre gravninger i landskabet omkring den bevarede klosterbygning. Endvidere er der tilført nye rekonstruktionstegninger, da der i mellemtiden er kommet større klarhed over klostrets tilblivelseshistorie.
 
Bogen er udgivet med tilskud fra Kulturelt Samråd i Mariagerfjord Kommune med Birgittaforeningen i Mariager som udgiver/forlag.
 
Bogen er på 143 sider og koster 150 kr. + porto.
Sommertilbud: kr. 50.
 
Købes ved henvendelse til kasserer Stella Andersen mail: stella@post12.tele.dk
tlf.23813714
 
 
Birgitta af Vadstena
af Bodil Busk Sørensen
Udgivet år 2013
 
Bogen, der af forfatteren selv kaldes en fiktiv roman , skildrer Den hellige Birgittas liv med udgangspunkt i de historiske fakta og Birgittas visioner.
Læs evt. mere på www.rcp.dk
Kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Stella Andersen på mail: stella@post12.tele.dk
tlf. 23813714
Pris kr. 288,- + porto          
 

Birgitta Atlas

 
    Udgivet år 2013 SBE.
    En 335 sider fantastisk flot bog med
    grundig beskrivelse af alle både
    fungerende og opløste Birgittinerklostre
    i hele i Europa. Rigt og smukt illustreret.
    Bogen består af 7 kapitler, Europa i
    inddelt efter hyppighed af forekomsten
    af Birgittinerklostre.
 
 
 
Af speciel interesse er omtalen af de to danske klostre Maribo og Mariager, hvoraf sidstenævnte er beskrevet af forfatter Per Sloth Carlsen, som den ene af tre danske redaktører. Teksten er både på engelsk og tysk, som står efter hinanden og understøtter de mange flotte fotos.
Se desuden omtalen under SBE-link.
Kan bruges som rejseguide!
Kan købes ved henvendelse til Jens og Hanne Søndergård:
hjsoendergaard@webspeed.dk tlf.: 98541278 eller 21737074.
Pris kr. 300 + porto.
 
 
 
Mariager kirke og kloster 1481-1981 UDSOLGT
 
 
Et rigt illustreret hæfte på 32 sider udgivet af Mariager Menighedsråd i anledning af kirkens 500 års jubulæum og med 4 forfattere til artiklerne:
Træk af Den hellige Birgittas livshistorie,
Mariager Kirke og Klosters indretning og funktion
En beskrivelse af kirkens inventar.
Pris: 35 kr.
Kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer
Stella Andersen mail: Stella@post12.tele.dk
tlf 23813714
 
 
Maria dog - salmer, digte, legender  UDSOLGT
af Knud Erik Lægsgaard
Melodier: Henrik Colding
Grafik: Per Sloth Carlsen
Udgivet år 1993
                                                                                           
 
 
 
De  48 tekster af vidt forskellige genrer er skrevet med baggrund i bibeltekster, højtiderne og alment menneskelige forhold. De er blandt andet illustreret med motiver fra Mariager kirke.
Kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Stella Andersen
mail: stella@post12.tele.dk
Tlf. 23813714
Pris kr. 50,- + porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Englekort
 
Engle kort med tekst af Knud Erik Lægsgaard.
Pris med kuvert kr. 25,-
Kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer
Stella Andersen mail: stella@post12.tele.dk
tlf. 23813714                                                                                    
Birgittanonne
13 cm høj statue formet i pibeler, fremstår detaljeret gengivet.
Birgittas liv og opgave, nonnedragten og vor tids netværk omkring Birgittinerklostrene i Europa, SBE, omtalt på emballagen.
Kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer
Stella Andersen mail: stella@post12.tele.dk
tlf. 23813714
Pris kr. 75,- + porto                                                                                          
 
   Birgittasymbolet / emblem
   Emblemet koster kr. 35.00 og kan bestilles hos foreningens
   kasserer Stella Andersen på tlf. 23813714
   mail: stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Udsolgt fra forlaget. Kan evt. fås antikvarisk.
 
 
   
 Birgitta af Vadstena
 
I bogen Den hellige Birgitta af Vadstena (1303-1373) skildres en af kirkehistoriens få kvindeskikkelser. Til gengæld lyser hun så meget, at det den dag i dag er en stærk oplevelse at læse om hende.
Birgitta blev født ind i den svenske lagmandsadel og levede første halvdel af sit liv i Sverige. Hun ville helt fra barndommen af have været nonne, men blev efter sin fars vilje gift i en alder af 13 år og fødte siden 8 børn.
Birgitta lagde stor vægt på fromhedslivet og drog på adskillige pilgrimsrejser. Dette førte hende bl.a. til Saniago de Compostela og Jerusalem. I Rom, hvor hun levede anden halvdel af sit liv, vandt hun stor berømmelse som profet og forfatter. Hun stiftede sin egen klosterorden, Birgittinerordenen, der eksisterer den dag i dag.
 
Der er overleveret over 700 visioner, som Birgitta siges at have haft.Visioner som hun selv mente kom fra Kristus og Jomfru Maria. Adskillige af visionerne handler om praktiske, jordiske forhold, som for Birgitta betød, at hun måtte tage affære. Derfor henvendte hun sig - bl.a. på sine mange rejser - frygtløst til konger og paver med kritik af deres politik. På den måde forenede Birgitta sit liv som pilgrim, profet og politiker.

 Bogen er skrevet af forfatteren Bodil Busk Sørensen.

 

 

Yderligere litteratur som kan anbefales vedrørende Den Hellige Birgitta af Vadstena.

Skrifter udg. af Selskabet til Historiske kildeskrifters oversættelse i oversættelse 1921 ved Johanne Skovgaard: Den Hellige Birgitta.

Nordisk Forlag 1941-1943: Johannes Jørgensen:
Den Hellige Birgitta af Vadstena.
Bind I og II.

Askild & Kärnekull 1973: Sven Stolpe: Birgitta i Sverige.

Odense Universitetsforlag 1991: BIRGITTA hendes værk og hendes klostre i Norden. Redigeret af Tore Nyberg.

Dafolo Forlag 1999: Flemming Madsen Poulsen: Den Hellige Birgitta af Vadstena.

Proprius förlag. Stockholm 2002: Mereth Lindgren: Bilden af Birgitta.

Artos & Norma bogforlag 2003: Helge Nordahl: Den Heliga Birgitta.

Gullers Förlag, Örebro 2003: Lennart Utgren . Dick Harrison & Lars Bergquist: Birgittas väger.

Artos Se. 2008: Luca Cesarini: Evangeliet enligt Birgitta.

Birgittaforeningen 2010 & redigeret udg. 2014: Per Sloth Carlsen: Mariager Kloster – Birgittinerordenen og bygningshistorien.

Alfa 2010: Bodil Busk Sørensen: Birgitta af Vadstena, Pilgrim, Profet og Politiker.

Alfa 2013: Bodil Busk Sørensen: Birgitta.

 
Forklaring på Birgittasymbolet
  >Her
 
 
 
Se video med Per Sloth Carlsen >Her
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com