Referater
 
Stiftende generalforsamling 02/10 2001  >Her
 
Bestyrelsesmøde 19/8 2003 >Her
 
Årsmøde 27/10 2003 >Her
 
Nyt fra Bestyrelsen 26/11 2003 >Her
 
Årsmøde 25/10 2004   >Her
 
 Årsmøde 24/10 2005   >Her
 
Årsmøde 5/10 2006   >Her
 
Årsmøde 22/10 2007   >Her
 
Årsmøde 6/10 2008   >Her
 
Årsmøde 5/10 2009   >Her
 
Årsmøde 27/10 2010   >Her
 
 Årsmøde 26/10 2011  >Her
 
Årsmøde 4/10 2013  >Her
 
Årsmøde 31/10 2014 >Her
 
Årsmøde 2015 >Her
 
Årsmøde 2016 > Her
 
Årsmøde 2017  >Her
 
Årsmøde og referat 2019 <Her
 
 

ARKIV (Arrangementer)

Julevandring om De tre vise mænd
Onsdag d. 27. december 2023, kl. 14.00
 

Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke Munkholm anlæg.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødested: P pladsen ved Mariager kirke
Pris: Det er jule-gratis at deltage
Årsmøde i Birgittaforeningen
Torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 19.00
I Mariager Klosterbygning


Der indledes med generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest den 12. okt.
Der skal på mødet blandt andet vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Herefter genfortæller Ulla Horsholt, der er sognepræst i Sct. Peders Kirke, Rander, bogen ”Hytten” af Paul Young, der er en skildring af et menneskes næsten ubærlige sorg.

Der serveres kaffe og en ”ostemad”. Og du er meget velkommen – også selvom du ikke er medlem.
 
 
 
Retrætedag
med fokus på taknemmelighed
Mandag d. 18. september kl. 9.00- 16.00, Mariager kirke og kloster

Der er fokus på unges mistrivsel, og hvad der kan gøres for at afhjælpe den. Som noget nyt vil man sætte taknemmelighed på skoleskemaet for derved at styrke trivslen… Jeg tænker, at mange af os, der ikke længere er helt unge, også ville have gavn af at få blikket vendt mod alt det, vi har at sige tak for. Derfor vil vi på retrætedagen ’øve’ os i taknemmelighed.Program
9:00-9:30 Ankomst og morgenkaffe. Munkesalen, Klosterstien 12, 9550 Mariager
9:30 Velkomst og introduktion til dagens tema: Taknemmelighed.
10:00 Musikken. Morgensang og musikmeditation i kirken
11:00 Fællesskabet. Samtale om alt det, vi har at takke for.
12:00 Frokost med frugt og vand. Medbring egen madpakke!
13:00 Naturen. Vi gror i livets uudgrundelige vækstlag.
14:30 Tag selv kaffe med kage
15:00-16:00 Ritualet. ”Hvis den eneste bøn du bad i hele dit liv, var ”tak”, ville det være tilstrækkeligt”. Mester Eckhart (tysk teolog og mystiker, ca. 1260-1327)

Sted: Mariager kirke og kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: 100 kr. på Mobilepay 96858 / Medbring madpakke
Tilmelding: Grethe Holmriis, Mobil 51 83 84 90, e-mail: gholmriis@gmail.com.

 
 
 
Hør om ”Bierne og Blomsterne”
I Klosterhaven i Mariager
den 7 sept. kl.19,00
 

Broder Edgar fortæller om biavlen i klosterhaven
Efter foredraget er der kaffe og honningkager i Klosterhavens pavilloner.
Alle er Velkomne

 Pris 25,00 kr. (kan betales på mobilepay 96858)
 
 
 Aftensang i Mariager Kirke
den 26. september, 24. oktober og 16. november, kl 1700
 
Vi synger i kirken  af vore dejlige aftensalmer og-sange. Præsterne på skift holder en andagt, og der bliver spillet til en stille stund for os.
Alle er velkommen.
 
 
 
 
 
Mindedag for den Hellige Birgitta
Søndag den 23. juli 2023
 
På grund af det dårlige vejr blev Birgittas livsfortælling formidlet i kirken i stedet for på den planlagte vandring gennem munkholm anlægget.
 
 
 
Program:
 
Kl. 10 - 11: Gudstjeneste.
Ved gudstjenesten mindes vi Birgitta og hendes helt særlige betydning.
Undervejs får vi besøg af Birgitta.
 
Kl. 11: Kirkekaffe og kage.
Birgitta byder på Birgittakage bagt af Mariager Bageri i dagens anledning
 
Kl. 11.30: Vandring i Munkholm Anlægget.
Under vandringen får vi fortalt Birgittas livsfortælling og tanker om sin klosterorden. Vi bilver hjulpet på vej af svenske viser.
 
Kl. 13.30: Museet.
Vi ender vandringen ved Mariager Museum, hvor suppen (givet at Rema) snurrer til os på komfuret. Her er der mulighed for at se og høre mere om museets udstilling om kloster og kirke 
 
Vi slutter kl. 14.
 
 
 
 
 
Midsommervandring
torsdag den 22. juni. 2023


Vi mødes på kirkens P-plads kl. 18:30 og går mod fjorden og tilbage til klosterhaven. Jørgen Kruse går forrest og fortæller. Som afslutning samles vi i klosterhaven med bålhygge.

- Mødetid og sted: Torsdag den 22. juni kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager Kirke
- Pris: 25 kr.
Morgensang
d 23.maj, 6.juni, 4. juli og 1. august.
Tidspunkt kl 09.00
Vi synger morgensang i kirken. Bagefter serveres en kop kaffe og Birgittaforeningen inviterer på en kort vandring.

 
 
Besøg fra Kalø Højskole
 
 
Mandag den 8. maj havde Birgittaforeningen besøg af lærer og elever fra Kalø Højskoles Dannelseslinje.
De overnattede i pilgrimshuset efter en dejlig dag. Først med fortælling om Birgitta, kirken og klosteret og derefter en pilgrimsvandring i skoven og langs fjorden.
Bededagsvandring
den 5. maj 2023
 

Vi kobler os på en vandring fra Sem til Hem, arrangeret af Firekløver-kirkerne.
Vi begynder kl. 10.00 i Sem. Hér får vi kaffe, rundstykker og en andagt ved Cicilie Inge Poulsen. Derefter vandrer vi mod Hem, ca. 4,5 km, i roligt tempo. Vi nyder foråret, gør holdt i Skrødstrup, hvor der vil være en kort andagt med nadver, før vi når Hem, hvor der serveres suppe.

- Mødetid og sted: den 5. maj kl 10.00 i Sem Kirke


 
 
 
Påskevandring - 2. påskedag,
 
 
 
den 10. april 2023
 
 
 
Efter gudstjeneste i Mariager kirke kl. 10, begiver vi os ud på en vandring, hvor vi tager tråden op fra fortællingen i gudstjenesten om disciplene, der ikke var så alene på deres vandring mod Emmaus, som de gik og troede, efter at Jesus var død. Temaet er ”Følgeskab”. Vandring på ca. 5 km. Medbring madpakke og noget at drikke.
 
- Mødetid og sted: den 10. april kl 10.00 i Mariager Kirke

Aftensang i Munkesalen
- den 7. februar, 7. marts og 18 april 2023

Aftensangen begynder kl. 17:00, men allerede fra kl. 16:15 er døren åben, og du er velkommen indenfor til en kop kaffe og en snak ved de små caféborde i det historiske rum.
Retrætedag
lørdag den 4. marts 2023
 


Da Birgitta levede som fornem og travl borgfrue med mand og otte børn, trak hun sig dagligt tilbage for at læse i sin bibel, for at meditere og bede. Allerede i ungdomsårene begyndte hun at høre Kristus tale til sig. Da hun blev enke i 40-års alderen, tog åbenbaringer til, som blandt andet pålagde hende at etablere en ny klosterorden, som populært kaldes Birgittinerordenen.
Birgitta fik nøje beskrevet, hvorledes klosteret skulle bygges samt regler for livet i klosteret. Dagen skulle deles ind i tider til bøn, sang, bibellæsning og arbejde. Og sidst på dagen en times tid til almindelig samtale.
Lørdag den 4. marts forsøger vi at leve os ind i, hvordan et liv i kloster var. For en dag trækker vi stikket, og gør som nonnerne - læser en bibeltekst, meditere, synger, beder og er i stilhed.
Vi får ikke hver en lille celle, vi kan trække os tilbage til, men vi må være i klosteret, klosterhaven og kirken.
Man siger, at Gud åbenbarer sig gennem tre bøger: Naturens bog – Det skrevne ord – og Hjertets bog. Birgitta læste alle tre bøger - det samme vil vi forsøge at gøre.

Program:
9:30-10:00 Morgenkaffe i Munkesalen
10:00 Morgensang
10:30 Oplæg om ”Lectio Divina”, som betyder guddommelig læsning. At læse Bibelen med hjertet.
Derefter egen tid til fordybelse, refleksion, gåtur.
12:00 Middagsmeditation
12:30 Frokostpause med frugt og vand. Medbring egen madpakke
13:00 Oplæg om ”Sensio Divina” – at læse og lytte til naturens budskaber. Derefter egen tid.
15:00 Tag-selv-kaffe
16:00 Afslutningssamling

Dato: Lørdag den 4. marts 2023
Sted: Mariager Kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: kr. 100. Betales på dagen - eller på MobilePay 96858 – tekst:                     ”Retrætedag”
Retræteleder: Grethe Holmriis
Tilmelding: Grethe Holmriis, e-mail gholmriis@gmail.com,                                             mobil 51 83 84 90.
Arrangementer 2022
Julevandring om De tre vise mænd
Tirsdag d. 27. december 2022 kl. 14.00


Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke Munkholm anlæg. 
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødested: P pladsen ved Mariager kirke
Pris: Det er jule-gratis at detage
 
Jul i Museumsgården i Mariager
Den 20. nov. 2022.Mød Birgittaforeningen på museets 1. sal ved ”Klosterudstillingen” mellem kl. 10.00 og kl. 16.00.
Her er der mulighed for at købe bøger om Mariager Kloster, samt Rosengelè og Klosterhonning, og man kan også deltage i en quiz med mulighed for at blive klogere på byens historie og måske endda vinde en præmie.
 
 
"Den indre sangskat"
Torsdag d. 17. november 2022
 
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om hverdagslivet på godt og ondt ud fra nogle af sine salmer. Vi skal høre om livskriser, små opstandelser og om livet i magt og afmagt. Her bliver vi inviteret indenfor i salmedigteruniverset og får også indblik i nogle af de menneskeskæbner og tanker, der ligger bag Ibens salmer. Undervejs skal vi synge, og der vil også blive tid til spørgsmål.

- Mødetid og sted: Torsdag d. 17. nov. kl.19.00, Mariager Klosterbygning
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer
 
Årsmøde.
Torsdag d.27. oktober 2022 kl. 19.00 i Klostersalen, Mariager
Dagsorden i.h.t. foreningens vedtægter
>Se her

Lise Palstrøm, der er sogne- og pilgrimspræst ved Veng Kirke i Aarhus Stift, vil krydre aftenen med et aktuelt foredrag
 
Medvandring - for Danmissions arbejde
                                   Søndag den 9. oktober 2022

             Mød verden med åbent sind for fred og dialog.
 
I samarbejde med Thyra Smidt og Preben Andersen er Birgitta-foreningen vært ved en sådan "Mød verden vandring". 
Man kan vælge mellemen vandring på 3km, eller 7 km.
 
- Mødetid og sted: Søndag d. 9. oktober. Vandringen begynder med               gudstjeneste i Mariager Kirke kl. 10.00.
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer.
- Medbring madpakke, og hvad du vil drikke undervejs.
 
Birgittaforeningens bidrag til Political Festival of Europa d. 26.– 28. august 2022.
Med udgangspunkt i Mariager Birgittaforenings formål, som er "at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke" , tilbydes her tre  korte vandringer i lokalområdet på henholdsvis Tysk, Engelsk og Dansk:

Guidet vandring lørdag d. 27. august 2022 kl. 9.00 på TYSK fra Mariager kirkes P. Plads:
"Einladung zu einer kleinen Wanderung morgens um 9.00 Uhr treffen Wir uns am Parkplatz vor der Kirche und hören der Geschichte über das Kloster, die Kirche und shauen uns die Umgebung an."                              Alles wird in Deutcher Sprache durchgeführt und es dauert eine kleine Stunde.

Guided vandring lørdag d. 27. august 2022 kl. 11.00 på ENGELSK fra Mariager kirkes P. Plads:
" O Little Town of Roses": Let's walk through the small streets of Mariager and look at the many different roses and listen to their stories - and Birgittas too. Meet me at the parking lot at the Church at 11 a.m., and we'll return at the same place about one time later.

Guided vandring lørdag d. 27. august 2022 kl. 11.00 på DANSK fra Mariager kirkes P. Plads:
"Hvem var Birgitta ?" Dette er temaet på denne vandring, hvor vi vender blikket ca. 700 år tilbage i tiden mod Sverige. Ruten går via Munkholm i kuperet terræn, hvor vi undervejs hører brudstykker af fortællingen om mennesket bag den orden, som i sin tid grundlagde Mariager kloster, og efter ca. 1 time er vi igen tilbage ved Mariager kirke.
 
 
Morgensang i Mariager Kirke
den 8. og 22. juni. 6. og 20. juli.  3. august
Tidspunkt kl. 0900
Kort andagt og morgensalmesang
Herefter er der kaffe og rundstykker og mulighed for en kortere vandring i nærområdet med Birgittaforeningen.
 
 
 
Midsommervandring
Tirsdag den 21. juni 2022  kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager Kirke.


Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi her langs Mariager Fjord. Turen er på ca. 5 km og foregår i roligt tempo. Aftenen rundes af med sang, lidt til ganen og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.
- Mødetid og sted: Tirsdag den 21. juni kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager Kirke
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer
Aflysning:
Vores besøg på vingården Semsøgård på søndag må desværre aflyses pga. sygdom.

Men der bliver en alternativ tur efter gudstjenesten i Sem kirke kl. 10.30.

Brunhøjevej 1 - næsten nabo til vingården - bor Mette og Henrik Kristensen. De har et hobbymuseum, som vi besøger i stedet for. Her spiser vi en sandwich og får en kop kaffe, mens Henrik viser rundt og fortæller om området. Hvor der bl.a. blev kastet våben ned under 2. verdenskrig. Der er også minder fra både jernalder og bronzealder.

Det skal nok blive både hyggeligt og interessant. Men tænker du, at det vist ikke lige er noget for dig, vil jeg bede om, at du melder afbud.

Jeg håber, at vi kan besøge ”Semsøgård” og høre om vinproduktion på et senere tidspunkt.

Venlige hilsner
Grethe
 
 
Kirke - Vandring - Vingård
Søndag den 22. maj 2022
 
 
Denne søndag har vi både kirke, vandring og et besøg på en vingård på programmet. Vi begynder dagen med gudstjeneste i Sem kirke kl. 10.30 ved Cicilie Poulsen. Denne lille kirke, der blev bygget omkring år 1100, ligger smukt og markant i landskabet, og efter gudstjeneste i den fine gamle kirke vandrer vi sammen omkring Sem sø og over til vingården Semsøgård, hvor vinbonden Ivan Bogner og hans hustru Birgitte vil tage imod os.
Der serveres en sandwich, hvorefter Ivan fortæller om vinproduktion og giver smagsprøver på den liflige drik sammen med hjemmebagt brød.
 
- Mødetid og sted: Søndag d. 22.maj kl 10.30 i Sem Kirke
- Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer. MobilePay 96 858.
-Tilmelding til Grethe Holmriis, mail: gholmriis@gmail.com, tlf.: 51 83 84 90.
                     Pilgrimsvandring:
 Følgeskab - Fællesskab - Genkendelse 
                                        Søndag den 24. april 2022
 
Alle er velkommen på denne vandring med Karen-Marie Holst Jannerup som leder. Karen-Marie er i bestyrelsen for Den Danske Klosterrute og en god ven af Birgittaforeningen. Hun var blandt de første i Danmark, der blev grebet af pilgrimstanken for 20-25 år siden, og har gjort meget for at udbrede kendskabet til at være pilgrim i dag.
 
Karen-Marie skriver om vandringen:
”Sammen vil vi høre beretningen om vandringen til Emmaus. Forvirrede, længselsfulde disciple deler deres frustrationer og sorger, da der uventet kommer en ukendt mand og slår følge med dem. En del af vandringen vil foregå i stilhed. Inden vi igen er tilbage ved Klosteret hører vi om, at blive genkendt og skimte både en fremtid og et håb”.
 
Vandringen er på ca 8 km. og som afslutning serveres der kaffe i klosteret.
 
- Mødetid og sted: Søndag d. 24 april kl. 11.00. På grund af konfirmation i kirken mødes vi ved Veteranbanen i Mariager, Ny Havnevej 4.
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer
- Medbring madpakke og hvad- du vil drikke undervejs.
- Tilmelding: Grethe Holmriis, mail: gholmriis@gmail.com, eller tlf. 51838490
 
Arrangementer 2021

 Birgittas vandrefortælling
Lørdag, den 29. maj 2021 kl. 14.oo 

 Hvem var Birgitta ?

På denne vandring vendes blikket mod Sverige, hvor vi vandrer ca. 700 år tilbage i tiden ad små skovstier gennem Munkholm i Mariager.
På ruten, som er på ca. 2 km i kuperet terræn, formidles den livsfortælling, som knytter an til Birgitta af Vadstena, som var mennesket bag den klosterorden, der i sin tid bl.a. grundlagde Mariager Kloster.
Fortællingen understøttes undervejs med svensk visesang.

-  Mødetid og sted: Lørdag d. 29.maj 2021 kl. 14.00 på Mariager kirkes P. plads.            -  Fortæller og visesang: Helga Moos Iversen og sangere fra Birgittaforeningen.            -  Pris: kr. 25,00 – Gratis for børn & for foreningens medlemmer

              


Midsommervandring

Den 24. juni 2021 kl. 18.30 ved P-pladsen ved Mariager Kirke.
 
 
Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi langs Mariager Fjord. Turen er på ca. 5 km og forgår i roligt tempo. Aftenen rundes af med sang, lidt til ganen og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.
.
 
   
  Julevandring om De tre vise mænd
                  Mandag d. 27. december 2021, kl. 14.00


Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke Munkholm anlæg. Måske pudret hvidt af sne???
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødested: P pladsen ved Mariager kirke
Pris: Det er jule-gratis at detage
Aftensang i Mariager kirkeTil efteråret er der aftensang i Mariager kirke kl 19.00. Dem der har lyst mødes forinden på Himmerigs Plads kl. 18.30, hvorfra vi vandrer sammen op til kirken. 
Datoer: tirsdag d. 14.09, fredag d. 26.10 og tirsdag d. 16.11
 
 
         Årsmøde i Birgittaforeningen                           Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.00                                                            I Mariager Klosterbygning   
 
                                     
                                                                                                                                   Der indledes med generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.            Herefter fortæller Christian Kjær Bjerre, pilgrimspræst i Viborg Stift, om at være pilgrim i dag. Christian har kaldt sit foredrag: 
 
 ”mens han traskede hen ad den hvide skovsti…” Hvad gør, at en pilgrim tager ud på en hvid skovsti? Hvad kan man få øje på, når man trasker afsted? 
                                                                                                              Der serveres kaffe og en ”ostemad”. Du er meget velkommen – også selvom du ikke er medlem. 
 Det er gratis at deltage
                    Foredrag
                 Er det tilfældigt – eller er det mon dig, Gud?
                               torsdag d. 23. sept. 2021, kl. 19.00 i Klostersalen


Inge og Jørgen Fuchs fortæller fra deres tid som lærere på Kildevæld Efterskole i Kolding, om Euro Class, en klasse for 16-18 årige. Her skal vi høre om både fantastiske, men også om ikke altid helt ufarlige oplevelser, som de har haft på rejser med de unge i og udenfor Europa. Bl.a. oplevelser, der har gjort stort indtryk, og som har fået dem til at stille dette spørgsmål: ”Er det tilfældigt – eller er det mon dig, Gud?”
Inge og Jørgen har indtil for nylig boet i Mariager.

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer.
                       Pilgrimsvandring
                  Tema: Livgivende kilder
                                          Søndag den 19. september 2021, kl. 10

Dagen begynder med gudstjeneste i Glenstrup kirke kl.11. 
I Glenstrup findes der flere såkaldte hellige og helbredende kilder, hvor tidligere tiders pilgrimme har valfartet til i håb om at blive helbredt for sygdomme.
En del af vandringen vil foregå i stilhed hvorved vi mere intensivt kan fornemme naturens og historiens vingesus og undervejs vil vi gøre holdt ved kilderne, og lade os fylde med "liv fra kilder udenfor os selv’.
Vandringen afrundes med ”Toner fra Himlen” – en meditativ koncert, ca. kl. 14.00..
Birgittaforeningen serverer en sandwich til frokost, men medbring selv rigeligt til at drikke.

- Pris: kr. 25,00 – Gratis for børn & for foreningens medlemmer
        MORGENSANG i Mariager kirke
                d. 9.6; 23.6; 14.7; 28.7; 11.8; 25.8. kl. 09.00

I samarbejde med Mariager kirke inviteres til morgensang ovennævnte datoer, hvor en af kirkens præster holder en kort andagt og vi synger nogle af de kendte, dejlige morgensalmer. Herefter inviterer Birgitta- foreningen alle, der har lyst til en lille vandring i roligt tempo i lokal området.
d.25.08 er der ingen vandring men vi slutter med kaffe og rundstykker i pavilionen
 
 
                     Pilgrimsvandring
                                 Vandring til fordybelse
        Lørdag, den 21. august 2021, kl. 10.00 fra Mariager Kirkes p-plads, 
 

Vi vandrer ad mark-og skovstier fra Mariager kirke til Vester Tørslev kirke og indtager undervejs vor medbragte mad og drikkelse. Der vil være indlagt stillevandring. Fremme ved kirken bliver der fortalt om den og om et nyanlagt område med vilde blomster, der kan benyttes til ro og fordybelse. Vi kører tilbage i biler, der på forhånd er parkeret i V.Tørslev.
Vel mødt til en smuk vandring mod én af landets mindste kirker ved én af Danmarks dybeste søer, Glenstrup sø.

- Mødetid og sted: Lørdag d. 21. august kl. 10.00 fra Mariager kirkes P plads - Pris: kr. 25,00 – Gratis for børn & for foreningens medlemmer
- Du skal selv medbringe mad og drikkelse
 
 
Arrangementer 2020
PÅSKEVANDRING Palmesøndag.

I fortsættelse af gudstjenesten i Mariager kirke vandrer vi ca. 5 km ud i den forårsklædte natur. Ruten går gennem skov og langs vor smukke fjord og når vi vender tilbage til Klosteret, har vi hyggeligt samvær med kaffe og fællessang. Alle er velkommen, både børn og voksne. Anni Engedal er turguide.
 
                         
 
Dato: Søndag d. 5. april 2020.

Tid: Kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15.

Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.

Pris: 30 kr. for kaffe/te og kage.

OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke efter behov. Tilmelding ikke nødvendig.
 
 
BEDEDAGSVANDRING

på ”Pilgrimmenes dag”.

Efter gudstjeneste og kirkekaffe i Mariager kirke vandrer vi ca. 12 km ud ad oldgamle skovstier og langs den smukke fjord til de gule huse på Dania. På tilbageturen vælger vi at gå ad de toppede brosten og gennem Mariagers smukke Munkholm-anlæg med Rosenhaven tilbage til klosteret, hvor vi spiser suppe og har hyggeligt samvær med fællessang.
 
                         
 
Dato: 8. maj 2020

Tid: Fra kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15. Forventer at afrunde Pilgrimmenes dag ca. kl. 17.00.

Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.

Pris: 50 kr. for suppe

OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke til turen undervejs efter behov. Der er også mulighed for at deltage blot på en del af vandringen, f.eks. til madpakkestedet i Hou.

Tilmelding: Ønsker du at deltage i samvær med suppe i klostret efter vandringen, bedes du tilmelde dig senest d. 5.5. til Anni Engedal på
tlf. 6067 4484 eller via mail anniengedal@hotmail.com
Stygge Krumpen - ny dato
 
Coronakrisen er her stadig, og vi ved ikke hvornår, og hvordan det ender. Vi har lidt et alvorligt kontroltab. Vi har alle måttet holde afstand og aflyse arrangementer. Også Birgittaforeningen.
Efter regeringens seneste udmelding har vi valgt også at aflyse aftenen den 28. maj, hvor Marianne Munk skulle have fortalt om klosterliv og reformationstid, og om den bog hun er på vej med om ’Nonnen og Stygge Krumpen’. Men fortvivl ikke.
Vi prøver med en ny dato:
Torsdag d. 3. september kl. 19.00.
 
 
Retræte i Ådalen juni 2020
 
 
 

Vandringer fra Himmeriges Plads

den 20.10 og 18.11. 2020 med efterfølgende aftensang i kirken.
Vandringerne starter kl.18.30 og den efterfølgende aftensang er kl. 19.00.
En kilde til liv og inspiration


Har du lyst til en smagsprøve på at være i stilhed sammen med andre, så prøv Birgitta-retræten den 12.-14. juni. ’Ådalen’, hvor retræten finder sted, er klar til at tage imod os. De har taget deres forholdsregler med sprit, afstand osv. Du finder program på www.birgittaforeningen.dk inden længe.
BEDEDAGSVANDRING -på pilgrimmenes dag

Efter gudstjeneste og kirkekaffe i Mariager kirke vandrer vi ca. 12 km ud ad oldgamle skovstier og langs den smukke fjord til de gule huse på Dania. På tilbageturen vælger vi at gå ad de toppede brosten og gennem Mariagers smukke Munkholm-anlæg med Rosenhaven tilbage til klosteret, hvor vi spiser suppe og har hyggeligt samvær med fællessang.

Dato: 8. maj 2020

Tid: Fra kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15. Forventer at afrunde Pilgrimmenes dag ca. kl. 17.00.

Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Pris: 50 kr. for suppe
OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke til turen undervejs efter behov. Der er også mulighed for at deltage blot på en del af vandringen, f.eks. til madpakkestedet i Hou.
Tilmelding: Ønsker du at deltage i samvær med suppe i klostret efter vandringen, bedes du tilmelde dig senest d. 5.5. til Anni Engedal på
tlf. 6067 4484 eller via mail anniengedal@hotmail.com

PÅSKEVANDRING Palmesøndag.

I fortsættelse af gudstjenesten i Mariager kirke vandrer vi ca. 5 km ud i den forårsklædte natur. Ruten går gennem skov og langs vor smukke fjord og når vi vender tilbage til Klosteret, har vi hyggeligt samvær med kaffe og fællessang. Alle er velkommen, både børn og voksne. Anni Engedal er turguide.
Dato: Søndag d. 5. april 2020.

Tid: Kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15.

Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.

Pris: 30 kr. for kaffe/te og kage.

OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke efter behov. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangementer 2019


JULEVANDRING om De tre vise Mænd 

Med Jørgen Kruse som guide og fortæller vandrer vi gennem det smukke Munkholm anlæg og hører her Jørgens udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, og hvad der skete dem undervejs mod målet.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

                                    

Tid og sted:: Torsdag 27. dec. Kl. 14 på P. pladsen v. Mariager kirke.

Aftensang og vandring

Efteråret byder på aftensang i kirken og en lille forudgående vandring. Alle der har lyst til at være med mødes på Egepladsen kl. 18.30. derfra går vi op til kirken, hvor aftensangen begynder kl. 19.00.
Datoer: 24.september, 22.oktober, 19. november.

Årsmøde og generalforsamling den 31.10. 2019 kl. 19.00 i Klostersalen. 

                                             
 
Tidligere domprovst Arndt Jessen Hansen fortæller om den tyske-jødiske filosof Hannah Arendt (1906-1975). Hendes liv omfattede rædsler under 2. verdenskrig, forfatterskab og tænkning om eksistentielle spørgsmål.
 
Litteraturaften med Pia Grandjean Odderskov
 
 
                                                    
 
I samarbejde med Mariagerfjord Bibliotekerne kan Birgittaforeningen invitere til litteraturaften torsdag den 10.10. kl.19.00 på klosteret.Forfattter Pia Grandjean Odderskov fortæller om sin bog "Bodil og dronning".
Handlingen foregår i middelalderen og handler om en pilgrimsfærd som Erik Ejegod og hans dronning Bodil foretog til Det hellige land år 1102.
Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på www.himmerlandsbilletten.dk eller på biblioteket.
MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD

Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften langs Mariager Fjord, og hører her beretningen om Noas ark blive formidlet på poetisk og humoristisk vis ud fra Johannes Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og vi afrunder vandringen med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.
 
                                                
 

Tid og sted: Torsdag 20. juni kl. 18.30 fra P-pladsen ved Mariager kirke

Birgitta - retræte  Ådalen

14.-16.juni 2019

                                                        >Se program her
MORGENSANG
i Mariager kirke d. 18. juni, 16. juli og 13. aug. Kl. 9.00.


I samarbejde med Mariager kirke inviteres til morgensang ovennævnte datoer, hvor en af kirkens præster holder en kort andagt og vi synger nogle af de kendte, dejlige morgensalmer. Herefter inviterer Birgitta- foreningen alle, der har lyst til en lille vandring i roligt tempo i lokal området.

PILGRIMSVANDRING
i Den Hellige Birgittas fodspor


På denne 2 dages vandring 4.-5. maj følger vi hovedsageligt Den Danske Klosterrute på strækningen fra Mariager til Hadsund, hvor vi overnatter. Herfra vandrer vi via Vive videre langs Mariager fjord til Bramslev Bakker, hvorfra vi sejler tilbage til Mariager med fjordbåden Svanen. Undervejs orienteres der om områdets natur og historie, ligesom digte og skriftsteder vil blive indflettet i turlederens fortælling.

                                                   

Mødetid og sted : 4. maj kl. 9.00 ved klosterbygningen i Mariager.
Pris: Kr. 500,- incl. sejltur, overnatn. & forplejning efter 1.dags frokost.
Turleder og tilmelding: Anette Klattrup/ abk.21@live.dk / 22176122
"Den danske klosterrutes 17 vandringer fra Budolfi Kirke i Aalborg til Frederikshavn Kirke"

Torsdag den 25. april kl. 9.30 fra Oxholm Kirke
Mandag den 6. maj kl. 9.30 fra Torslev Kirke

Se nærmere på :
 
Den Danske Klosterrute
 
Pilgrim  Nordjylland
 
BEDEDAGSVANDRING
på Pilgrimmenes dag :


Til vandringen på Pilgrimmenes dag er i år valgt temaet ”Vand”.
Efter højmesse og kirkekaffe i Mariager kirke, guider Erik Hjortshøj fra Munkholm komiteen os derfor ud gennem Munkholm, hvor han vil fortælle om dette anlægs sindrige vandsystem med kilder, skovsøer og å løb, som kan relateres helt tilbage til kloster-tiden.
 

                                         Turen foregår i roligt tempo og er ikke længere, end at alle ”godt gående” kan være med, og vi slutter af med kaffe og kringle i klosterbygningen.
Mødested - og tid:
Mariager Kirke
Fredag 17.5. kl. 10.00.
Pris: 25 kr. for vandring, kaffe og kringle..

PÅSKEVANDRING
Palmesøndag.I fortsættelse af Gudstjenesten i Mariager kirke vandrer vi med Anni Engedal som tur-leder, ad historiske stier ud til Dania med de gule bygninger, som i folkemunde kaldes Nyboder.
Vandringen er på ca. 15 km med pauser hver time og frokost undervejs. Efter vandringen er der suppe og hyggeligt samvær i Munkesalen.

                                             

Mødested og tid: Mariager kirke d. 14. 4. kl. 10 til gudstjenesten og/ eller til vandringens start kl. 11.30 fra P. Pladsen v. Mariager kirke.

Pris: 40 kr. incl. suppe efter vandringen.
OBS: Medbring madpakke og drikkelse, solide sko og tøj efter vejret.

 
JULEVANDRING
om "De tre vise Mænd". 

 
                                                    
 

Med Jørgen Kruse som guide og fortæller vandrer vi gennem det smukke Munkholm anlæg og hører her Jørgens udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, og hvad der skete dem undervejs mod målet. Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.


Dato: Torsdag 27. dec. Kl. 14.00
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og vejr.
Pris: 25 kr. ( gratis f. børn og foreningens medlemmer).
Arrangementer 2018
                   
 

Årsmødet i Birgittaforeningen den 26.10.2018 

                           
 
                                                    > se mere her
2 DAGES PILGRIMSVANDRING OVER LAND OG MARIAGER FJORD

Fra Lystbådehavnen i Hobro vandrer vi her ad Panoramaruten mod Bramslev Bakker, hvorfra vi sejler med turbåden Svanen til Mariager. Turlederen fortæller undervejs om områdets historie og natur og indfletter også digte og skriftsteder i sin fortælling.
I Mariager overnatter vi i det hyggelige pilgrims-herberg Birgittahuset og besøger kirken og det smukke Munkholm-anlæg samt Rosenhaven. Lørdag aften samles vi omkring bålet i klosterhaven inden vi igen dagen efter vandrer langs fjorden tilbage til Hobro                                   
                                                                                                                                                              
                    
 
Dato: lørdag d. 4. og søndag d. 5. aug.
Mødested: Kl. 9 ved Lystbådehavnen i Hobro.
Turleder: Naturguide Anette Klattrup i samarbejde m. Birgittaforeningen.

OBS: Praktisk fodtøj /beklædning samt madpakke til frokost den 1. dag.

Tilmelding: Til Anette abk.21@live.dk / mobil 22176122 .
Pris: Kr. 500 for guidning, færgebillet, overnatning og forplejning fra lørdag eftermiddag.
 
MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD

Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften langs den smukke Mariager Fjord, hvor beretningen om Noas ark formidles på humoristisk og poetisk vis – frit efter Johannes Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og vi afrunder vandringen med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.
 
  
              
Dato: Torsdag 21. juni kl. 18.30
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager

Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager

OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og vejr.

Pris: 25 kr. (gratis f. børn og medlemmer af Birgittaforeningen)
 
 
 

PINSEVANDRING MED MUSEUMSBESØG.

Efter andagt i Sem kirke ved sognepræst Inge Cicilie Poulsen vandrer vi ud til Henrik Kristensens lille museum, som ligger tæt ved kirken. Her viser han os rundt og fortæller om sin spændende samling. Efter at have spist vores medbragte frokost vandrer vi ad en smuk naturrute på ca. 5 km gennem skov og hede tilbage til bilerne ved kirken.

                                                        

Dato: Mandag 21. maj kl. 10 – 14.
Mødested: Sem kirke, Sem Kirkevej 5, 9550 Mariager
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt madpakke og drikkelse til turen. Pris: 25 kr. (Gratis f. Birgittaforeningens medlemmer)

         Billeder fra pinsevandringen 2018 med besøg hos Henrik Christensen  i museet i Sem. 

                   
 
 
               

BEDEDAGSVANDRING M. GUDSTJENESTE OG

FOREDRAG.

Under temaet "Forundring - omsorg for skaberværket "fejrede de fire foreninger Nordjysk Pilgrimsforening, Viborg Pilgrimscentrum, Pilgrim Mors og Birgittaforeningen d. 27. april Pilgrimmenes dag 2018 i Mariager.
Programmet indledtes med højmesse i Mariager kirke ved sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, som også deltog og gav ord med på vejen undervejs på den efterfølgende pilgrimsvandring, som gik via Maren Finds dalen, Alstrup Krat og videre til Hou,
Efter frokosten vandrede man tilbage igen gennem skoven til Mariager, hvor den svenske biolog Stefan Edman holdt et tankevækkende og inspirerende foredrag ud fra vandringens tema. En vellykket dag blev afsluttet med samvær og pilgrimssuppe, inden vi traditionen tro sang "Må din vej gå dig i møde".
En stor tak til alle dem, som på hver sin måde bidrog til, at dette blev så god og uforglemmelig en dag, som forhåbentligt kan blive en tradition til glæde og styrkelse af samarbejdet fremmover   

            

                                         Dato: Fredag den 27. april kl. 10-17.

Mødested: Mariager Kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager

Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager

OBS: Medbring madpakke og drikkelse til frokost undervejs.

Tilmelding: Anni Engedal, mobil 60674484 / anniengedal@hotmail.com Angiv ved tilmelding om du ønsker at købe en Kristuskrans til kr. 85,-

Pris: 50 kr. for vandring og foredrag.

PÅSKEVANDRING MED BIRGITTAFORENINGEN I Mariager

Her vandrer vi ud på en påskevandring på i alt ca. 6 km ad den smukke Birgittarute. Efter vandringen er der samvær og pilgrimssuppe i Munkesalen, og vi slutter dagen af med at deltage i Mariager kirkes skærtorsdags-gudstjenesten kl. 19.30.

   
                                     
Tid og sted: Torsdag d. 29.marts kl. 16 på P. Pladsen v. Mariager kirke.
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager ( mobil 60674484)
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt drikkelse til turen undervejs.
Pris: 25 kr. ( Gratis f. Birgittaforeningens medlemmer.)

Arrangementer 2017

 
 

PÅSKEVANDRING MED BIRGITTAFORENINGEN I

Mariager.

 

                             

På påskevandring gik ruten på en del af strækningen ad Klosterruten gennem Nonneholt skoven. Efter ca. 6 km vandring, med Anni Engedal som stifinder, blev der serveret pilgrimssuppe i Munkesalen. Herefter sluttede vi dagen af med at deltage i en stemningsfuld skærtorsdags-gudstjenesten i Mariager kirke.

 

Hellig tre kongers-vandring d. 27.dec. 2017

                                        
 
Med Jørgen Kruse som fortæller vandrer vi gennem Munkholm og hører her beretningen om de tre vise mænd undervejs mod målet.
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00
Turleder: Jørgen Kruse, mail: kruse@hotmail.com / tlf.: 29913699
Pris: kr. 25 - gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.

       
       

Birgittavandring:

I anledning af Den Danske Klosterrutes jubilæumsvandring 2017
inviteres til en 4 dages vandring ad Birgittaruten fra Viborg til Mariager
fra d. 19. - 24. august 2017

 
                                      

Hviledag i Mariager onsdag den 23.08

Mariager kloster kl. 20.00 i klostersalen:
Foredrag ved lektor i kunsthistorie Hans Henrik Lohfert Jørgensen:
”Birgittas blik – sanselighed og krops- lighed i Birgittinernes billeder”

Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute 2017.

"Fra kirke til kirke gennem hele Danmark".
Den 17.04.17-24.09.17

 

Midsommervandring den 29. juni 2017

Med Jørgen Kruse som stifinder og fortæller vandrer vi denne aften ud i den smukke natur omkring Mariager og hører her fortællingen om Adam og Eva - frit efter Johannes Møllehaves beretning.
Ruten er på ca. 5 km og slutter af ved bålpladsen i Klosterhaven.                           

Mødetid og - sted: kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager kirke.

Turleder: Jørgen Kruse kruse36@hormail.com/ tlf. 29913699
Pris: Kr. 25,- gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.

Pilgrimsvandring den 10. juni 2017

Tag en pause fra hverdagen og find en "ny vej" ud fra pilgrimeordene enkelhed, fællesskab og åndelighed.
Denne vandring er på ca. 7 km og går fra Vindblæs kirke til Ajstrup bugt og - krat med Offerstenen og slutter af med et besøg i anlægsgartner Peter Riises naturhave.                           

Mødetid og - sted: Kl. 10.00 ved Vindblæs kirke.
Turledere: Peter Riise og Bent Walbom - bentwalbom@gmail.com/ tlf. 30662478
OBS: Praktisk påklædning og fodtøj samt mad og væske til turen.
Pris: Kr. 25,- Gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.


Bededagsvandring på "Pilgrimmenes dag"

d. 12. maj

I fortsættelse af gudstjenesten i Mariager Kirke vandrer vi gennem det smukke Munkholm, hvor der undervejs vil blive lagt op til dialog og refleksion ud fra pilgrimmenes 7 nøgleord. Vandringen afrundes i klosterets munkesal med suppe og samvær.
Mødetid – og sted: Kl. 10.00 i Mariager Kirke

Turleder: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen jdkr@km.dk tlf.:21441054Påskevandring - Skærtorsdag 2017

             
I anledning af Den Danske Klosterrutes Jubilæumsvandring inviteres til vandring på en del af Birgittaruten gennem det forårsskønne Munkholm og videre gennem Nonneholt tilbage langs Mariager Fjord til kirken og Klostret, hvor vi efter ca. 3 timers vandring slutter af med suppe og sang i Munkesalen.

Mødetid- og sted: Kl. 14.00 på P-plads ved Mariager kirke.
Turleder: Anni Engedal, anniengedal@hotmail.com / tlf. 60674484
OBS: Praktisk påklædning og fodtøj samt væske til turen.
Pris: kr. 25.00 - gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.

Orienterende møder om jubilæumsvandringen på Den danske Klosterrute.
 
 
ARRANGEMENTER 2016
Hellig tre kongers-vandring den 27. december 2016
Med Jørgen Kruse som tur - guide og fortæller vandrer vi også her gennem Munkholm området i Mariager og hører beretningen om, hvad der skete de tre vise mænd undervejs mod målet. Så find traveskoene frem og tag hele familien med ud på en eventyrlig julevandring.
Måske slutter vi af med at synge samtlige 19 vers af " Dejlig er den himmel blå", - men hvor turen går hen, - ja, det ved kun Jørge Kruse - og de tre andre vise mænd!
 
                    
 
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00.
Turleder: Jørgen Kruse, mail: kruse36@hotmail.com, mobil 29913699
OBS: praktisk fodtøj og påklædning - ruten er ikke egnet for gangbesværede.
Pris: 25,00 kr - gratis for børn og medlemmer af Birgittaforeningen.
Birgittaforeningens årsmøde den 27.10.16 
                                      

Årsmødets tema var Den Danske Klosterrute, hvor Karens Marie Holst Jannerup holdt foredrag. Se www.den danske klosterrute.dk.
Morgensang i Mariager kirke.
Tirsdag den 16. august kl. 9.00 2016
Efter en kort andagt vil der være mulighed for en kort pilgrimsvandring.
 
                             
 
Der er morgensang i Mariager Kirke tirsdag den 16. august kl. 9.00

Som 
et nyt tiltag i samarbejdet mellem Mariager Kirke og Birgittaforeningen inviteres der til morgensang.

Efter den korte andagt, hvor man synger nogle morgensalmer, vil der være mulighed for at deltage i en kort pilgrimsvandring langs fjorden - så både ånd og krop vækkes til dagen.
Birgittas vandrefortælling den 27. juli 2016.
 
Her går turen ad små skovstier gennem det smukke Munkholm område, hvor beretningen om Mariager klosters stifter, Birgitta af Vadstena formidles undervejs samtidig med at Christian Christensen og Niels Kjelsen understøtter fortællingen med deres stemningsfulde visesang og fløjtespil.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet tærræn.
Vi afslutter vandrefortællingen i Mariager Kirke, hvor der også vil blive mulighed for en lille rundvisning.
 
          
Pinsevandring den 16.maj 2016
Efter en kort andagt i Vester Tørslev Kirke ved sognepræst Cecilie Inge Poulsen, vandrer vi i roligt tempo mod Mariager. Ruten er på ca. 12 km i naturskønne omgivelser, og undervejs får vi fortalt om den historiske forbindelse mellem Vester Tørslev og Mariager. På den sidste strækning følger vi Klosterruten og afrundes vandringen i den gamle klosterbygning.
           
 
Mødetid og -sted: Kl. 10.00. V. Tørslev Kirke, Vester Tørslev Bygade 2,
9550 Mariager.
Turleder: Stella Andersen, mail: stella@post12.tele.dk tlf. 98555183
OBS: Praktisk påklædning og medbring frokost til undervejs.
Pris: 25 kr - gratis for Birgittaforeningens medlemmer.

Vandring på "Pilgrimmenes dag" d.22. april 2016

Ordet pilgrim kommer fra latin og betyder "en fremmed", og ud fra temaet: "At vandre sammen - ven og fremmed" arrangeres denne vandring i solidaritet med vor tids "ufrivillige pilgrimme" i samarbejde med Frivilligcenter Mariagerfjord.
Alle er velkommen, og på den ca. 10 km lange rute besøger vi bl.a. Hohøj og Alstrup Krat, og vil undervejs benytte nogle af pilgrimmenes nøgleord som udgangspunkt for en dialog, inden vi afrunder vandringen med et let måltid og hyggeligt samvær i klosterbygningens munkesal i Mariager.
 
   
    
Mødetid og -sted: kl. 10.00 i Klosterhaven bag Klosteret.
Turleder: Bent Walbom og Helga Moos Iversen mail@mytos.net
OBS: Praktisk påklædning og medbring frokost til undervejs.
Tilmelding: Gerne tilmelding af hensyn til efterfølgende fællesmåltid.
>Se folder her
 
  
ARRANGEMENTER 2015
 
Hellig 3 kongers vandring
Søndag den 27.dec. kl. 14.00
 
                
  Sammen med Jørgen Kruse vandrer vi her gennem
   Munkholm og hører ham fortælle om de hellige  tre
   kongers glæder og genvordigheder ud fra Johannes
Møllehaves version. Ruten er på ca. 2 km i kuperet terræn, men hvor turen går hen - det ved kun Jørgen Kruse og de andre vise mænd!
Mødetid og -sted: Mariager kirkes P-plads kl 14.00.
Pris: kr. 25 - gratis for børn og foreningens medlemmer.

Ikon - kursus 

Lørdag d. 14.nov kl. 10.00-15.00.
 Under vejledning af billedkunstner Anna Stenberg får du
 mulighed for at fremstille din egen personlige ikon og
 samtidig høre om ikonernes kilder og symbolik helt tilbage 
 til middelalderens mystik. Et inspirerende indlæg om  "Hvem var Birgitta af Vadstena" vil også være på
 programmet.
Ikon udført af Bent Walbom d. 14.nov 2015.
 

Birgittaforeningens årsmøde

afholdes tirsdag d.27. okt. kl. 19.00

i Mariager Klosterbygning

Årsmødet indledes med generalforsamling med dagsorden jfr. foreningens vedtægter.

Efter gegeralforsamlingen, hvor vi  bl. a. viser billeder fra årets forløb, vil Søren Høg komme og fortælle, om hvordan man som blind finder vej fra Skagen ned gennem Danmark mod Faxe til fods - alene med sin hund. Søren medbringer sin grønne gitar og understøtter sin fortælling med lyse opsange i dur.
 
Citat fra Søren Høg: "Hvis jeg, som blind, kan finde vej alene
gennem Danmark til fods, såkan vi alle finde løsninger på
hverdagens store og små udfordringer".
 
 
Alle er velkommen! Af hensyn til traktement må man dog meget gerne tilmelde sig på mail: kirsten_thomsen@youmail.dk eller telefon 22794549 - senest d. 24. oktober.
 
 

Karteuservandring  Mariager-Glenstrup

Lørdag d. 19. september 2015 kl 10.00
 
         
 
 

Søren Høg besøger pilgrimshuset

på vej fra Skagen

d.18. juli 2015
 
        

Sommerfest i Museumsgården

d. 11. juli 2015
 
 
 

Vandring Birgittaruten 8. - 11. juli 2015

i samarbejde med Viborg Pilgrimscentrum.
 

 

Midsommervandring 2015

         
           

 Midsommervandringen er i år med turleder Jørgen Kruse under temaet Adam og Eva ved Mariager Fjord Torsdag, den 25. juni 2015 kl 18.30 fra p-pladsen ved Mariager Kirke 

                                                                                    

 Mad for alle

 Grundlovsdag 5.06.15.
                  
 
 
Kabareten "Mellem himmel og hav" 
 fredag den 29.05 2015 i Klosterets Munkesal kl. 19
NB! Dette arrangement er udsolgt!
 
   
 inviteres til en festlig og fornøjelig kabaret med lokale musikanter og sangere i den gamle klosterbygnings Munkesal.
Pris 100kr.,- inkl.Tapas-buffet.
Billet: hjohannsen@privat.dk. Tlf.: 24604961
 
 
Pilgrimsvandring Palmesøndag
søndag d. 29.marts 2015
Mødested: Mariager kirke kl 10.00
 
 
 
 

Præsentation af

ny-redigeret bog om Mariager Kloster

fredag den 27.03.15 i klosterbygningens munkesal. 
 
             

 

Hellig 3 kongers vandring

den 27.december 2014 kl. 14.00.

Mødested: Naturlegepladsen ved Munkholm.
 
              
 
 
 
 
Jul i museumsgården den 7.december 2014.
 
  
Birgittaforeningens årsmøde 2014
Hvem var Birgitta
                  
 
Peregrinus 8. - 10. august 2014 Birgittaseminar
 
 
 
 
 

Foredrag fra
PEREGRINUS 2014 
Birgitta - seminar  i Mariager
8. -10. august 2014
 
Torsdag den 26. juni 2014 kl. 18.30 Midsommervandring
 
  Lørdag d. 14. juni kl. 14:00: Birgitta`s
  vandrefortælling
  Mødested: P-pladsen ved Mariager Kirke Med den smukke
  natur i Munkholm som kulisse vandrer vi her tilbage i tiden
  ad små skovveje og stier. Birgitta af Vedstenas livsfortælling formidles af Helga Moos, og handlingen understøttes på poetisk vis ved Niels Kjeldsens fløjtespil og Christian Christiansens stemningsfulde viser. Herefter er alle velkommen til en kort pilgrimsandagt i Mariager Kirke ved pastor emer. Peter Grarup og til efterfølgende suppe og samvær med De nordjyske pilgrimme i Klosterbygningens munkesal.
 
Pris: 25,00 kr. Gratis for børn og medlemmer af foreningen
 
Peregrinus 2014 / Tur til Vadstena med Foreningen

Den Danske Klosterrute fra torsdag den 22.5. til søndag den 25.5. 2014: I forbindelse med Peregrinus 2014 arrangerer Karen-Marie Holst Jannerup denne tur til Vadstena, hvor der bl.a. bliver mulighed for at besøge Birgitta søstrene og bo i deres gæstehjem. Nogle af turens højdepunkter vil her bl.a. være rundvisning af dansktalende guide på Alvastra klosterruin, Vadstena klostermuseum og i Blåkirken. Detaljeret program med pris for rejse og overnatninger kan rekvireres hos Karen-Marie Holst Jannerup, kmhj@klosterruiten.dk eller på tlf. 25470425
"Mere mellem himmel og jord ."

Fredag den 9. maj kl.19.00 inviteres til festlig kabaret i Munkesalen, hvor lokale sangere og musikanter underholder med nordiske vers og viser, - og det hele bindes sammen til en spændende og overraskende fortælling. Billet á kr. 100,00 inkl. Tapas-buffet kan bestilles hos Hanne på e- mail hjohannsen@privat.dk eller på tlf. 24604961.

Evt. overskud går til flere sovepladser i pilgrimsherberget.
En vandring med lyset som tema

Søndag d.30.3. – kl. 11.00 fra Mariager Kirke.

I fortsættelse af Gudstjenesten i Mariager Kirke kl 10, hvor sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen giver os et ord med på vejen, vandrer vi lyset i møde sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Ruten går langs Mariager Fjord og tilbage gennem Vesterskoven, hvor vi afrunder vandringen i klosterbygningens Munkesal med suppe, sang og samvær.
Birgittaforeningens arrangementer 2013
 
 
Årsbrev Fredag d. 4. oktober 2013 kl. 00:00
 
ÅRSMØDE 2013 - PROGRAM Lørdag d. 27. juli 2013 kl. 14:00
 
BIRGITTA´S VANDREFORTÆLLING/ÅRSPROGRAM 2013 Fredag d. 21. juni 2013 kl. 18:30
 
MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD/ÅRSPROGRAM 2013 Søndag d. 2. juni 2013 kl. 00:00
 
KORSHÆREN VANDRER 2013 ARRANGØR KIRKENS KORSHÆR Lørdag d. 1. juni 2013 kl. 10:00
 
KULTURHISTORISK VANDRING FRA SEM TIL MARIAGER/ÅRSPROGRAM 2013 Fredag d. 24. maj 2013 kl. 19:00
 
TAUBE-KABARET MED TAPAS, VIN OG VAND/ÅRSPROGRAM 2013 Onsdag d. 22. maj 2013 kl. 19:00
 
EN VANDRING I PINSENS LYS, MARIAGER/ÅRSPROGRAM 2013

                            Årsbreve

 
 
 
Julehilsen 2014
 
Julehilsen 2015
 
Jule-og nyhedsbrev 2016
 
 Jule- og nyhedsbrev 2017
 
Julehilsen fra Grethe Holmris
 
Julehilsen 2019
 
Julehilsen 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten Nygaard Fabricius  | Tlf.: 21725299 | nygaardfabricius@gmail.com