Referater, årsbreve og nyhedsbreve
 
Birgittaforeningen i Mariager
Bestyrelsen:
Formand Grethe Holmriis, Tlf.: 51838490, mail: gholmriis@gmail.com
 
 Kasserer Stella Andersen, Tlf: 23813714, mail: stella@post12.tele.dk
 
Sekretær Anni Engedal, Tlf.60674484, mail: anniengedal@hotmail.com
 
Pilgrimskoordinator
Bent Walbom, Tlf.: 30662478,mail: bentwalbom@gmail.com
 
Medlem Jørgen Kruse, Tlf.: 29913699, mail: kruse36@hotmail.com 
 
Suppleant Kirsten Thomsen, mail: kirsten_thomsen@youmail.dk
  
Suppleant Helga Moos Iversen, Tlf.: 28127818, mail: helga.moos@gmail.com
 
Suppleant og revisor Ole Kruise, Tlf. 004797507571 mail: ole.kruse@hotmail.com
 
 

Birgittaforeningens vedtægter > se her

 
Forklaring om Birgittasymbolet
  >Her
 
Bliv medlem
        
Du kan støtte foreningens arbejde ved at indmelde dig hos kasserer
Stella Andersen
tlf. 98555183
mail: stella@post12.tele.dk
 
Kontingent: 100kr. årligt.
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com