Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
 
 

Ekstra nyhedsbrev marts 2020

NB!!

Indtil videre er kommende arrangementer i Birgittaforeningen aflyst.

Program 2020

                                           >Se program her


PÅSKEVANDRING Palmesøndag.

I fortsættelse af gudstjenesten i Mariager kirke vandrer vi ca. 5 km ud i den forårsklædte natur. Ruten går gennem skov og langs vor smukke fjord og når vi vender tilbage til Klosteret, har vi hyggeligt samvær med kaffe og fællessang. Alle er velkommen, både børn og voksne. Anni Engedal er turguide.
Dato: Søndag d. 5. april 2020.

Tid: Kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15.

Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.

Pris: 30 kr. for kaffe/te og kage.

OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke efter behov. Tilmelding ikke nødvendig.

BEDEDAGSVANDRING

på ”Pilgrimmenes dag”.


Efter gudstjeneste og kirkekaffe i Mariager kirke vandrer vi ca. 12 km ud ad oldgamle skovstier og langs den smukke fjord til de gule huse på Dania. På tilbageturen vælger vi at gå ad de toppede brosten og gennem Mariagers smukke Munkholm-anlæg med Rosenhaven tilbage til klosteret, hvor vi spiser suppe og har hyggeligt samvær med fællessang.


Dato: 8. maj 2020

Tid: Fra kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15. Forventer at afrunde Pilgrimmenes dag ca. kl. 17.00.

Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
 
Pris: 50 kr. for suppe

OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke til turen undervejs efter behov. Der er også mulighed for at deltage blot på en del af vandringen, f.eks. til madpakkestedet i Hou.
Tilmelding: Ønsker du at deltage i samvær med suppe i klostret efter vandringen, bedes du tilmelde dig senest d. 5.5. til Anni Engedal
tlf. 6067 4484 eller via mail anniengedal@hotmail.com
Julevandring
27.12.2019
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk