Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Morgensang
d 23.maj, 6.juni, 4. juli og 1. august.
Tidspunkt kl 09.00
Vi synger morgensang i kirken. Bagefter serveres en kop kaffe og Birgittaforeningen inviterer på en kort vandring.

 
 
Midsommervandring
torsdag den 22. juni. 2023


Vi mødes på kirkens P-plads kl. 18:30 og går mod fjorden og tilbage til klosterhaven. Jørgen Kruse går forrest og fortæller. Som afslutning samles vi i klosterhaven med bålhygge.

- Mødetid og sted: Torsdag den 22. juni kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager Kirke
- Pris: 25 kr.
 
Mindedag for den Hellige Birgitta
Søndag den 23. juli 2023
 
Vi gør opmærksom på, at der i annonceringen i Kirkebladet på side 9 er anført en forkert dato
 
 
 
Program:
 
Kl. 10 - 11: Gudstjeneste.
Ved gudstjenesten mindes vi Birgitta og hendes helt særlige betydning.
Undervejs får vi besøg af Birgitta.
 
Kl. 11: Kirkekaffe og kage.
Birgitta byder på Birgittakage bagt af Mariager Bageri i dagens anledning
 
Kl. 11.30: Vandring i Munkholm Anlægget.
Under vandringen får vi fortalt Birgittas livsfortælling og tanker om sin klosterorden. Vi bilver hjulpet på vej af svenske viser.
 
Kl. 13.15: Museet.
Vi ender vandringen ved Mariager Museum, hvor suppen (givet at Rema) snurrer til os på komfuret. Her er der mulighed for at se og høre mere om museets udstilling om kloster og kirke 
 
Vi slutter kl. 14.
 
Hele arrangementet er gratis
 
Velkommen til alle!
 
 
 
 
 
 
Besøg fra Kalø Højskole
 
 
Mandag den 8. maj havde Birgittaforeningen besøg af lærer og elever fra Kalø Højskoles Dannelseslinje.
De overnattede i pilgrimshuset efter en dejlig dag. Først med fortælling om Birgitta, kirken og klosteret og derefter en pilgrimsvandring i skoven og langs fjorden.
 
 
Billeder fra
Bededagsvandring
d. 5. maj 2023
 
 
 
  Billeder fra
Påskevandring - 2. påskedag,
den 10. april 2023
 
 
 
Birgittaforeningens
program forår 2023
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
Nyhedsbrev:
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com