Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Aftensang i Munkesalen
- den 7. februar, 7. marts og 18 april 2023

Aftensangen begynder kl. 17:00, men allerede fra kl. 16:15 er døren åben, og du er velkommen indenfor til en kop kaffe og en snak ved de små caféborde i det historiske rum.
Retrætedag
lørdag den 4. marts 2023
 


Da Birgitta levede som fornem og travl borgfrue med mand og otte børn, trak hun sig dagligt tilbage for at læse i sin bibel, for at meditere og bede. Allerede i ungdomsårene begyndte hun at høre Kristus tale til sig. Da hun blev enke i 40-års alderen, tog åbenbaringer til, som blandt andet pålagde hende at etablere en ny klosterorden, som populært kaldes Birgittinerordenen.
Birgitta fik nøje beskrevet, hvorledes klosteret skulle bygges samt regler for livet i klosteret. Dagen skulle deles ind i tider til bøn, sang, bibellæsning og arbejde. Og sidst på dagen en times tid til almindelig samtale.
Lørdag den 4. marts forsøger vi at leve os ind i, hvordan et liv i kloster var. For en dag trækker vi stikket, og gør som nonnerne - læser en bibeltekst, meditere, synger, beder og er i stilhed.
Vi får ikke hver en lille celle, vi kan trække os tilbage til, men vi må være i klosteret, klosterhaven og kirken.
Man siger, at Gud åbenbarer sig gennem tre bøger: Naturens bog – Det skrevne ord – og Hjertets bog. Birgitta læste alle tre bøger - det samme vil vi forsøge at gøre.

Program:
9:30-10:00 Morgenkaffe i Munkesalen
10:00 Morgensang
10:30 Oplæg om ”Lectio Divina”, som betyder guddommelig læsning. At læse Bibelen med hjertet.
Derefter egen tid til fordybelse, refleksion, gåtur.
12:00 Middagsmeditation
12:30 Frokostpause med frugt og vand. Medbring egen madpakke
13:00 Oplæg om ”Sensio Divina” – at læse og lytte til naturens budskaber. Derefter egen tid.
15:00 Tag-selv-kaffe
16:00 Afslutningssamling

Dato: Lørdag den 4. marts 2023
Sted: Mariager Kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: kr. 100. Betales på dagen - eller på MobilePay 96858 – tekst:                     ”Retrætedag”
Retræteleder: Grethe Holmriis
Tilmelding: Grethe Holmriis, e-mail gholmriis@gmail.com,                                             mobil 51 83 84 90.
Billeder fra
Julevandring om De tre vise mænd
Tirsdag d. 27. december 2022, kl. 14.00

 
 
 
Birgittaforeningens
program forår 2023
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
Nyhedsbrev:
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com