Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 

Birgitta - retræte

Ådalen retræte den 14.-16. juni 2019
 
MORGENSANG
i Mariager kirke d. 18. juni, 16. juli og 13. aug. Kl. 9.00.
 
I samarbejde med Mariager kirke inviteres til morgensang ovennævnte datoer, hvor en af kirkens præster holder en kort andagt og vi synger nogle af de kendte, dejlige morgensalmer. Herefter inviterer Birgitta- foreningen alle, der har lyst til en lille vandring i roligt tempo i lokal området.
 
BEDEDAGSVANDRING
på Pilgrimmenes dag :
 
 
Til vandringen på Pilgrimmenes dag er i år valgt temaet ”Vand”.
Efter højmesse og kirkekaffe i Mariager kirke, guider Erik Hjortshøj fra Munkholm komiteen os derfor ud gennem Munkholm, hvor han vil fortælle om dette anlægs sindrige vandsystem med kilder, skovsøer og å løb, som kan relateres helt tilbage til kloster-tiden.
                                                
                                             
 
 
Turen foregår i roligt tempo og er ikke længere, end at alle ”godt gående” kan være med, og vi slutter af med kaffe og kringle i klosterbygningen.
Mødested - og tid:
Mariager Kirke
Fredag 17.5. kl. 10.00.
Pris: 25 kr. for vandring, kaffe og kringle..

"Den danske klosterrutes 17 vandringer fra Budolfi Kirke i Aalborg til Frederikshavn Kirke"

 
De næste er:
Torsdag den 25. april kl. 9.30 fra Oxholm Kirke
Mandag den   6. maj  kl. 9.30 fra Torslev  Kirke
 
Se nærmere på :
 
Den danske klosterrute
 
Pilgrim Nordjylland
 
 
 

PILGRIMSVANDRING

i Den Hellige Birgittas fodspor

 

På denne 2 dages vandring 4.-5. maj følger vi hovedsageligt Den Danske Klosterrute på strækningen fra Mariager til Hadsund, hvor vi overnatter. Herfra vandrer vi via Vive videre langs Mariager fjord til Bramslev Bakker, hvorfra vi sejler tilbage til Mariager med fjordbåden Svanen. Undervejs orienteres der om områdets natur og historie, ligesom digte og skriftsteder vil blive indflettet i turlederens fortælling.
 
                                     
 
                        
 
 
Mødetid og sted : 4. maj kl. 9.00 ved klosterbygningen i Mariager.
Pris: Kr. 500,- incl. sejltur, overnatn. & forplejning efter 1.dags frokost.
Turleder og tilmelding: Anette Klattrup/ abk.21@live.dk / 22176122

 

Den Danske Klosterrute            fra Viborg til Aalborg - herunder "Birgittaruten".

  Bogen er en udførlig guide til ture ad den Danske   Klosterrute på strækningen Viborg - Aalborg.                     Ialt et samlet forløb på ca. 300 km.                                 
 Ruten fra Viborg til Mariager er navngivet som   "Birgittaruten". Hele ruten går gennem en smuk         natur  særprægede landskaber, hvor man støder på     spor af fortiden  som runesten, middelalderkirker  og   klostre.
                                      >>Læs mere her
 
Bogen koster kr 329,- 
og kan købes hos Mariager Boghandel, tlf. 98541008.
 
 

 

Vadstena

Nu er programmet lige på trapperne!
 
Birgittaforeningen påtænker en flere-dages-tur i september 2019 til Vadstena, byen ved Vättern, hvorfra Birgitta havde sit virke.
Følg med i planlægningen her på hjemmesiden.
 
Datoer for turen er 26.09-29.09.2019.
 

 

Program for

Birgittaforeningen

2019
 
 
 
 
 
 
 
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk