Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
 
 
Aftensang
Den 20. september, 11. oktober og 15. november 
Den 13. december, 17. januar 2023, 7. februar 2023.
i Munkesalen ved Mariager Kirke kl 17.00.
Kom gerne allerede kl 16.15 til en kop kaffe og en snak inden aftensangen.

 
 
 
 
"Den indre sangskat"
Torsdag d. 17. november 2022
 
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om hverdagslivet på godt og ondt ud fra nogle af sine salmer. Vi skal høre om livskriser, små opstandelser og om livet i magt og afmagt. Her bliver vi inviteret indenfor i salmedigteruniverset og får også indblik i nogle af de menneskeskæbner og tanker, der ligger bag Ibens salmer. Undervejs skal vi synge, og der vil også blive tid til spørgsmål.

- Mødetid og sted: Torsdag d. 17. nov. kl.19.00, Mariager Klosterbygning
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer
 
Jul i Museumsgården i Mariager
Den 20. nov. 2022.Mød Birgittaforeningen på museets 1. sal ved ”Klosterudstillingen” mellem kl. 10.00 og kl. 16.00.
Her er der mulighed for at købe bøger om Mariager Kloster, samt Rosengelè og Klosterhonning, og man kan også deltage i en quiz med mulighed for at blive klogere på byens historie og måske endda vinde en præmie.
Julevandring om De tre vise mænd
Tirsdag d. 27. december 2021, kl. 14.00


Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke Munkholm anlæg. 
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødested: P pladsen ved Mariager kirke
Pris: Det er jule-gratis at detage
Billeder fra
"Den indre sangskat"
Med Iben Krigsdal
Torsdag d. 17. november 2022
Billeder fra
Medvandring - for Danmissions arbejde
Søndag den 9. oktober 2022
 
 
Foreløbigt
Program 2022
Birgittaforeningen
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com