Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Morgensang i Mariager Kirke den 14. august kl. 9.00.
 
Her vil vi først synge nogle af de kendte, dejlige morgensalmer, og efter en kort andagt ved en af kirkens præster inviterer Birgittaforeningen til en lille pilgrimsvandring i roligt tempo gennem Munkholmanlægget, hvor alle er hjertelig velkommen til at deltage.
 

2 DAGES PILGRIMSVANDRING OVER LAND OG MARIAGER FJORD

Fra Lystbådehavnen i Hobro vandrer vi her ad Panoramaruten mod Bramslev Bakker, hvorfra vi sejler med turbåden Svanen til Mariager. Turlederen fortæller undervejs om områdets historie og natur og indfletter også digte og skriftsteder i sin fortælling.
I Mariager overnatter vi i det hyggelige pilgrims-herberg Birgittahuset og besøger kirken og det smukke Munkholm-anlæg samt Rosenhaven. Lørdag aften samles vi omkring bålet i klosterhaven inden vi igen dagen efter vandrer langs fjorden tilbage til Hobro. 

 
                    


Dato: lørdag d. 4. og søndag d. 5. aug.
Mødested: Kl. 9 ved Lystbådehavnen i Hobro.
Turleder: Naturguide Anette Klattrup i samarbejde m. Birgittaforeningen.

OBS: Praktisk fodtøj /beklædning samt madpakke til frokost den 1. dag.

Tilmelding: Til Anette abk.21@live.dk / mobil 22176122 .
Pris: Kr. 500 for guidning, færgebillet, overnatning og forplejning fra lørdag eftermiddag.

MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD

Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften langs den smukke Mariager Fjord, hvor beretningen om Noas ark formidles på humoristisk og poetisk vis – frit efter Johannes Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og vi afrunder vandringen med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.

                                
 Dato: Torsdag 21. juni kl. 18.30

Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager

Turleder: Jørgen Kruse, Birgittaforeningen i Mariager

OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og vejr.

Pris: 25 kr. (gratis f. børn og medlemmer af Birgittaforeningen)

 
 
Billeder fra pinsevandringens museumsbesøg hos Henrik Christensen i Sem.
 
 
                                                

 

Den Danske Klosterrute            fra Viborg til Aalborg - herunder "Birgittaruten".

  Bogen er en udførlig guide til ture ad den Danske   Klosterrute på strækningen Viborg - Aalborg.                     Ialt et samlet forløb på ca. 300 km.                                 
 Ruten fra Viborg til Mariager er navngivet som   "Birgittaruten". Hele ruten går gennem en smuk         natur  særprægede landskaber, hvor man støder på     spor af fortiden  som runesten, middelalderkirker  og   klostre.
                                      >>Læs mere her
 
Bogen koster kr 329,- 
og kan købes hos Mariager Boghandel, tlf. 98541008.
 

Naturguide 2018

> Se mere her 

 

Program for

Birgittaforeningen

                      2018                        

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk