Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Billeder fra julevandringen
d. 27. december 2023
    
 
 
 
Birgittaforeningens
program forår 2024
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
Kontakt informationer:
Formand:                                                                                             Ole Kruse tlf. 93892337, mail: ole.kruse@hotmail.com
 
Pilgrimsherberget:
Kaj Ove Steffansen, tlf: 23457190, Mail: steffansen5@gmail.com
Nyhedsbrev:
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Kirsten Nygaard Fabricius  | Tlf.: 21725299 | nygaardfabricius@gmail.com