Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 

Program 2021

Mit yndlingssted på den danske klosterrute

 
                             
 
 
Bidrag fra Helga Moos Iversen, Anni  Engedal og Grethe Holmriis
 
 
 
 
 

 

”Birgittas vandre-fortælling”

lørdag d. 29. maj 2021 kl. 14.00 fra P-pladsen ved Mariager kirke.
 
                                Birgitta på altertavle i Salem kirke, Sverige.

Med Birgittas Vandre-fortælling vendes blikket mod Sverige, hvor vi vandrer 700 år tilbage i tiden ad små skovstier gennem Munkholm i Mariager. Undervejs vil
den livsfortælling blive formidlet, som knytter an til Birgitta af Vadstena, mennesket bag den klosterorden der grundlagde Mariager Kloster.
Fortællingens handlingsforløb understøttes på poetisk vis af svenske visesange.
Pris: 25 kr.

Billeder fra Birgittas vandrefortælling
d. 29. maj 2021


Midsommervandring

 
Den 24. juni kl. 18.30 ved P-pladsen ved Mariager Kirke.

Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi langs Mariager Fjord. Turen er på ca. 5 km og forgår i roligt tempo. Aftenen rundes af med sang, lidt til ganen og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i klosterhaven.
.
Pris: 25 kr.

 

Lidt underholdning i den kolde tid:

Her kan I høre Anders Laugesen tale med Gunnar Kasper Hansen, der har forfattet de sidste 4 bind om Klosterruten Mariager og om at være rejsende i troens univers.  

 
 
AFLYSNING / UDSÆTTELSE

Årsmødet i Birgittaforeningen
d. 30. okt. 2020 kl. 19 er aflyst pga
coronasituationen.

                                            > Mere her
 

Billeder fra Julevandring 2019

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk