Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Morgensang i Mariager Kirke
den 8. og 22. juni. 6. og 20. juli.  3. august
Tidspunkt kl. 0900
Kort andagt og morgensalmesang
Herefter er der kaffe og rundstykker og mulighed for en kortere vandring i nærområdet med Birgittaforeningen.
Billeder fra vandring efter morgensang
den 20.juli 2022
Billeder fra Midsommervandring
den 21. juni 2022
Billeder fra vandring efter morgensang.
den 8. juni 2022

 

En dejlig hilsen fra gæstebogen i Birgittahuset!

 
 
 
" Selv om det er nogle dage siden min veninde og jeg besøgte Birgittahuset har jeg alligevel lyst til at skrive hvor begejstrede vi var.
Hvor er det det et hyggeligt sted, vi var heldige med vejret og sad udenfor med udsigt til kloster og sø lige indtil sengetid. Det er et helt fantastisk sted som vi vil anbefale til andre.
Tak for et dejligt ophold.
Mange hilsner fra
Berit og Dorte"
 
                                                  
Foreløbigt
Program 2022
Birgittaforeningen
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com