Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Julevandring om De tre vise mænd
Onsdag d. 27. december 2023, kl. 14.00
 
 
Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke Munkholm anlæg.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødested: P pladsen ved Mariager kirke
Pris: Det er jule-gratis at deltage
 
 
Årsmøde i Birgittaforeningen
Torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 19.00
I Mariager Klosterbygning
 
Der indledes med generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest den 12. okt.
Der skal på mødet blandt andet vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Herefter genfortæller Ulla Horsholt, der er sognepræst i Sct. Peders Kirke, Rander, bogen ”Hytten” af Paul Young, der er en skildring af et menneskes næsten ubærlige sorg.
 
Der serveres kaffe og en ”ostemad”. Og du er meget velkommen – også selvom du ikke er medlem.
 
Billeder fra 
Årsmøde i Birgittaforeningen
Torsdag d. 26. oktober 2022 kl. 19.00
I Mariager Klosterbygning
    
 
 
 
Birgittaforeningens
program forår 2023
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
Kontakt informationer:
Formand:                                                                                      Ole Kruse tlf. 004797507571, mail: ole.kruse@hotmail.com
 
Pilgrimsherberget:
Kaj Ove Steffansen, tlf: 23457190, Mail: steffansen5@gmail.com
Nyhedsbrev:
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com