Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 

Program 2020

                                           >Se program her
 

Nyhedsbrev maj 2020

Vedrørende kontingent:
for medlemmer, der ikke har netbank, kan kontingent betales ved at aflevere en konvolut med beløbet hos:
Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager.
    
                                      > se  indhold her
Morgensang
 
Tirsdage d. 16/6; 21/7 og 11/8 kl. 9.00.


Rigtig mange har sunget morgensang med Phillip Faber. Fantastisk. Sikke en sangskat vi har. Sang kan forene, også når vi synger hver for sig. Sædvanen tro vil vi i sommermånederne synge morgensang i kirken. Efter en kort stund i kirken med gode ord – afstand - og sang, står Birgittaforeningen for en lille vandring i den smukke natur, vi har lige udenfor kirkedøren. 

 

 
En kilde til liv og inspiration

Har du lyst til en smagsprøve på at være i stilhed sammen med andre, så prøv Birgitta-retræten den 12.-14. juni. ’Ådalen’, hvor retræten finder sted, er klar til at tage imod os. De har taget deres forholdsregler med sprit, afstand osv. Du finder program på www.birgittaforeningen.dk inden længe.
 
 

Midsommervandring

Torsdag d. 25. juni, når naturen er på sit højeste, kan du igen komme på Midsommervandring med Jørgen Kruse som guide.
Vi mødes på kirkens P-plads kl. 18.30. Vandringen fører os ad finurlige stier til fjorden og tilbage til bålpladsen i Klosterhaven, hvor aftenen slutter med sang og hygge. Undervejs vil Jørgen fortælle en af Johannes Møllehaves herlige fortællinger. Alle er velkommenvelkommen
 
                                             
 
 

Stygge Krumpen - ny dato

Coronakrisen er her stadig, og vi ved ikke hvornår, og hvordan det ender. Vi har lidt et alvorligt kontroltab. Vi har alle måttet holde afstand og aflyse arrangementer. Også Birgittaforeningen.
Efter regeringens seneste udmelding har vi valgt også at aflyse aftenen den 28. maj, hvor Marianne Munk skulle have fortalt om klosterliv og reformationstid, og om den bog hun er på vej med om ’Nonnen og Stygge Krumpen’. Men fortvivl ikke.
Vi prøver med en ny dato:
Torsdag d. 3. september kl. 19.00.

Billeder fra Julevandring 2019

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk