Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
 
 
 

JULEVANDRING om De tre vise Mænd .


Med Jørgen Kruse som guide og fortæller vandrer vi gennem det smukke Munkholm anlæg og hører her Jørgens udlægning af Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, og hvad der skete dem undervejs mod målet.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

                                       

Tid og sted:: Torsdag 27. dec. Kl. 14 på P. pladsen v. Mariager kirke.

 
 
 
  
Birgittarejse til Vadstena
                       26.09-29.09 2019
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påskevandring 2019
 
Billeder fra
2 dages vandring
i Den Hellige Birgittas fodspor
d. 4. - 5- maj 2019
 
 
Stemningsbilleder fra  
Bededagsvandringen 2019 m. temaet "Vand"
med start ved Mariager Kirke og vandring i Munkholmanlægget.
 
                       
                                             
              
 
Billeder fra vandring efter
Morgensang d.18. juni 2019
 
Billede fra
Retræte d. 14.-16. juni 2019
 
Billeder fra
Midsommervandring d.20. juni 2019
 
 
Billeder fra vandring efter
Morgensang d. 16. juli 2019

 

Program for

Birgittaforeningen

2019
 
 
 
 
 
 
 
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk