Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 


Julehilsen fra Birgittaforeningen 2018 

 
                                            
 
 
En rose så jeg skyde op af den frosne jord…

Kære Birgitta-venner

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at programmet for 2019 er på trapperne… det er det stadig. Det er ikke sådan at skifte formand, det tager sin tid. Men det kommer, det nye program. I kan være helt rolige. Og vi kører videre af samme gode spor som tidligere. Med vandringer hen over året, morgensang til sommer i Mariager kirke efterfulgt af en kort vandring… osv osv.

Bestyrelsen arbejder også på en tur til Vadstena i det nye år; mere kan vi desværre ikke sige lige nu.

Derimod kan jeg fortælle, at der bliver en retræte den 14.-16. juni på Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers. I kan læse om stedet på www.aadalenretraete.dk. Der kommer et udførligt program senere. Så meget kan jeg sige nu, at det bliver med fokus på Den Hellige Birgittas liv og virke. Vi vil overveje, om vi kan lære noget af hende, som vi er ved at glemme.

Selvom hun levede i 1300-tallet, kan hun stadig inspirere. Blandt andet til at vi snører støvlerne, og går ud i naturen og forbavses over, hvad vi ser, og at vi er til. Hun kan også lære os at turde sætte vores lid til de højere magter, og at vi ikke kun er en krop, der skal passes og plejes, men også en sjæl, der længes efter at vi lytter til den. Ofte længes den efter noget, vi har svært ved at sætte ord på. Måske Gud… Birgitta minder os på mange måder om, at tilværelsen er længere og dybere, end vi normalt tænker og tror, og hun opmuntrer til at vi går den vej, der er vores i tillid til at Vorherre går med.

Selvom det er Jesu fødselsdag vi skal fejre om få dage, så viger vi ofte uden om at tale om ham. Men det gjorde Birgitta ikke. Tværtimod. Hun opfattede sig selv som Kristi brud og talerør. I dag er det som om det er lettest at have med Jesus at gøre, når vi får ham puttet ned i krybben i guld og glimmer. Men han lader sig ikke reducere til et harmløst stykke julepynt, et glansbillede, og det vidste hun.

Jul i Betlehem er som at kigge ind af et nøglehul til Gud og blive mindet om, at livet på sin vis er enklere, end vi tror. Jesu fødsel understreger hvad der er væsentligt for os mennesker, nemlig et sted at høre til, en seng at sove i, noget at spise og drikke, tøj på kroppen, og – ikke mindst - at nogen vil elske os, som vi er. Jul er, at Gud er hér – midt i det daglige og almindelige…
Michael Falch, sanger og musiker, har sagt det sådan her i et interview: ”De andre religioner kan have alt muligt godt, men de har ikke Jesus”. - Nej, nemlig. Lad os i taknemmelighed mindes fødselaren og julens mysterium og ønske for os selv og den ganske verden, at det må blive alletiders julefest.

Fra Birgittaforeningen i Mariager takker vi for året som snart er gået –
og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår

Fred og alt godt!
Grethe Holmriis

 
JULEVANDRING
om "De tre vise Mænd".
 
  
 
                                             
 
 
Billeder fra pinsevandringens museumsbesøg hos Henrik Christensen i Sem.
 
 
                                                

 

Den Danske Klosterrute            fra Viborg til Aalborg - herunder "Birgittaruten".

  Bogen er en udførlig guide til ture ad den Danske   Klosterrute på strækningen Viborg - Aalborg.                     Ialt et samlet forløb på ca. 300 km.                                 
 Ruten fra Viborg til Mariager er navngivet som   "Birgittaruten". Hele ruten går gennem en smuk         natur  særprægede landskaber, hvor man støder på     spor af fortiden  som runesten, middelalderkirker  og   klostre.
                                      >>Læs mere her
 
Bogen koster kr 329,- 
og kan købes hos Mariager Boghandel, tlf. 98541008.
 

 

NYT

Program for

Birgittaforeningen

 kommer snart
                    

                      

 

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk