Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone
Indvielse af Nonne-skulptur 
Søndag d. 18. august 2024 kl 10:00 ved Mariager kirke 
 
I Mariager har vi i forvejen 2 bronzeskulpturer af personer fra datidens bybillede, nemlig Evald Olesen, udråber og trommeslager, som blev indviet på Torvet i 2022.
Og i 2023 blev en skulptur af byens maskot, Sødisbakke beboeren Niels Christensen Nøhr, indviet ved Løvetorvet/springvandet. 
 
I år får vi en 3. skulptur, og det er af den sidste birgittiner abbedisse, Karen Eriksdatter. Hun blev født i 1457, blev indviet nonne i 1481. Hun var klosterets abbedisse, da reformationen blev indført i 1536, og hun døde i 1538 (81 år gammel). 

 Velkommen til Birgittaforeningen i Mariager.

 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 

Birgittaforeningens arrangementer
i 2024

>Læs mere her

 
  Læs om Birgittaforeningen
 
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
Kontakt informationer:
Formand: 
Ole Kruse, tlf. 93892337
mail: ole.kruse@hotmail.com
 
Pilgrimsherberget: 
Kaj Ove Steffansen, tlf 23457190
Mail: steffansen5@gmail.com
Nyhedsbrev:
 
 
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Kirsten Nygaard Fabricius  | Tlf.: 21725299 | nygaardfabricius@gmail.com