Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Aftensang
Den 20. september, 11. oktober og 15. november kl. 17.00 i
Munkesalen ved Mariager Kirke.
Kom gerne allerede kl 16.15 til en kop kaffe og en snak inden aftensangen.

 
 
 
Medvandring - for Danmissions arbejde
                                   Søndag den 9. oktober 2022

             Mød verden med åbent sind for fred og dialog.
 
I samarbejde med Thyra Smidt og Preben Andersen er Birgitta-foreningen vært ved en sådan "Mød verden vandring". 
Man kan vælge mellemen vandring på 3km, eller 7 km.
 
- Mødetid og sted: Søndag d. 9. oktober. Vandringen begynder med               gudstjeneste i Mariager Kirke kl. 10.00.
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer.
- Medbring madpakke, og hvad du vil drikke undervejs.
 
Årsmøde.
Torsdag d.27. oktober 2022 kl. 19.00 i Klostersalen, Mariager
Dagsorden i.h.t. foreningens vedtægter
>se her

Lise Palstrøm, der er sogne- og pilgrimspræst ved Grøn Kirke i Aarhus Stift, vil krydre aftenen med et aktuelt foredrag
 
 
"Den indre sangskat"
Torsdag d. 17. november 2022
 
 
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil fortælle om hverdagslivet på godt og ondt ud fra nogle af sine salmer. Vi skal høre om livskriser, små opstandelser og om livet i magt og afmagt. Her bliver vi inviteret indenfor i salmedigteruniverset og får også indblik i nogle af de menneskeskæbner og tanker, der ligger bag Ibens salmer. Undervejs skal vi synge, og der vil også blive tid til spørgsmål.

- Mødetid og sted: Torsdag d. 17. nov. kl.19.00, Mariager Klosterbygning
- Pris: 25 kr. for ikke medlemmer
 
Birgittaforeningens bidrag til Political Festival of Europa d. 26.– 28. august 2022.
Med udgangspunkt i Mariager Birgittaforenings formål, som er "at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke" , tilbydes her tre  korte vandringer i lokalområdet på henholdsvis Tysk, Engelsk og Dansk:

Guidet vandring lørdag d. 27. august 2022 kl. 9.00 på TYSK fra Mariager kirkes P. Plads:
"Einladung zu einer kleinen Wanderung morgens um 9.00 Uhr treffen Wir uns am Parkplatz vor der Kirche und hören der Geschichte über das Kloster, die Kirche und shauen uns die Umgebung an."                              Alles wird in Deutcher Sprache durchgeführt und es dauert eine kleine Stunde.

Guided vandring lørdag d. 27. august 2022 kl. 11.00 på ENGELSK fra Mariager kirkes P. Plads:
" O Little Town of Roses": Let's walk through the small streets of Mariager and look at the many different roses and listen to their stories - and Birgittas too. Meet me at the parking lot at the Church at 11 a.m., and we'll return at the same place about one time later.

Guided vandring lørdag d. 27. august 2022 kl. 11.00 på DANSK fra Mariager kirkes P. Plads:
"Hvem var Birgitta ?" Dette er temaet på denne vandring, hvor vi vender blikket ca. 700 år tilbage i tiden mod Sverige. Ruten går via Munkholm i kuperet terræn, hvor vi undervejs hører brudstykker af fortællingen om mennesket bag den orden, som i sin tid grundlagde Mariager kloster, og efter ca. 1 time er vi igen tilbage ved Mariager kirke.
 
 
 
Billeder fra vandring efter morgensang
den 20.juli 2022
 
 
Foreløbigt
Program 2022
Birgittaforeningen
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Lorens Peter Iversen  | Tlf.: 51302142 | lorens.peter.iversen@gmail.com