Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i Mariager.

 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 
Midsommervandring
 
Torsdag d. 20. juni 2024 kl 18:30 
Mødested er Kirkens P-plads (Klosterstien 9, 9550 Mariager)
 
I år har vi valgt at lave 2 ture.
En meget kort tur, som de allerfleste vil kunne klare at gå.
Og så en noget længere tur, som går ned til fjorden.
 
Vandringen vil slutte af ved bålstedet i Klosterhaven.
Der vil være en let servering, og vi skal naturligvis også synge midsommersangen.
 
PS: Der er ingen tilmelding. Man møder bare op til en hyggelig gåtur.

Birgittaforeningens arrangementer
i 2024

>Læs mere her

 
  Læs om Birgittaforeningen
 
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
Kontakt informationer:
Formand: 
Ole Kruse, tlf. 93892337
mail: ole.kruse@hotmail.com
 
Pilgrimsherberget: 
Kaj Ove Steffansen, tlf 23457190
Mail: steffansen5@gmail.com
Nyhedsbrev:
 
 
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 23813714
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Kirsten Nygaard Fabricius  | Tlf.: 21725299 | nygaardfabricius@gmail.com