Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 

Aftensang og vandring

Efteråret byder på aftensang i kirken og en lille forudgående vandring. Alle der har lyst til at være med mødes på Egepladsen kl. 18.30. derfra går vi op til kirken, hvor aftensangen begynder kl. 19.00.

 
Datoer: 24.september, 22.oktober, 19. november.

Litteraturaften 

 
I samarbejde med Mariagerfjord Bibliotekerne kan Birgittaforeningen invitere til litteraturaften torsdag den 10.10. kl. 19.00 på klosteret.Forfattter Pia Grandjean Odderskov fortæller om sin bog "Bodil og dronning".
Handlingen foregår i middelalderen og handler om en pilgrimsfærd som Erik Ejegod og hans dronning Bodil foretog til Det hellige land år 1102.
Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på www.himmerlandsbilletten.dk eller på biblioteket.
 
 

Årsmøde og generalforsamling den 31.10. 2019 kl. 19.00 i Klostersalen.

 
 
Tidligere domprovst Arndt Jessen Hansen fortæller om den tyske-jødiske filosof Hannah Arendt (1906-1975). Hendes liv omfattede rædsler under 2. verdenskrig, forfatterskab og tænkning om eksistentielle spørgsmål.
 
 
 
 
  
Birgittarejse til Vadstena
                       26.09-29.09 2019
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påskevandring 2019
 
Billeder fra
2 dages vandring
i Den Hellige Birgittas fodspor
d. 4. - 5- maj 2019
 
 
Stemningsbilleder fra  
Bededagsvandringen 2019 m. temaet "Vand"
med start ved Mariager Kirke og vandring i Munkholmanlægget.
 
                       
                                             
              
 
Billeder fra vandring efter
Morgensang d.18. juni 2019
 
Billede fra
Retræte d. 14.-16. juni 2019
 
Billeder fra
Midsommervandring d.20. juni 2019
 
 
Billeder fra vandring efter
Morgensang d. 16. juli 2019

 

Den Danske Klosterrute            fra Viborg til Aalborg - herunder "Birgittaruten".

  Bogen er en udførlig guide til ture ad den Danske   Klosterrute på strækningen Viborg - Aalborg.                     Ialt et samlet forløb på ca. 300 km.                                 
 Ruten fra Viborg til Mariager er navngivet som   "Birgittaruten". Hele ruten går gennem en smuk         natur  særprægede landskaber, hvor man støder på     spor af fortiden  som runesten, middelalderkirker  og   klostre.
                                      >>Læs mere her
 
Bogen koster kr 329,- 
og kan købes hos Mariager Boghandel, tlf. 98541008.
 

 

Program for

Birgittaforeningen

2019
 
 
 
 
 
 
 
  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
 

 
Birgitta emblem kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
  
Forklaring på Birgittasymbolet 
 
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk