Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 reningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 

Pilgrimsvandring den 10. juni 2017

 
Tag en pause fra hverdagen og find en "ny vej" ud fra pilgrimeordene enkelhed, fællesskab og åndelighed.
Denne vandring er på ca. 7 km og går fra Vindblæs kirke til Ajstrup bugt og - krat med Offerstenen og slutter af med et besøg i anlægsgartner Peter Riises naturhave.
 
                       
 
Mødetid og - sted: Kl. 10.00 ved Vindblæs kirke.
Turledere: Peter Riise og Bent Walbom - bentwalbom@gmail.com/ tlf. 30662478
OBS: Praktisk påklædning og fodtøj samt mad og væske til turen.
Pris: Kr. 25,- Gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
 
 
Morgensang i Mariager kirke i juni, juli og august.
 
22.juni -  27.juli  -  15.august
 
kl. 9.00.
 
Mariager kirke inviterer til morgenandagt, hvor vi sammen vil synge nogle af de dejlige morgensalmer, og efter en lille andagt/refleksion ved en af kirkens præster inviteres der til en kort pilgrimsvandring, så både krop og ånd vækkes til dagen.
 
 
                                              

Midsommervandring den 29. juni

Med Jørgen Kruse som stifinder og fortæller vandrer vi denne aften ud i den smukke natur omkring Mariager og hører her fortællingen om Adam og Eva - frit efter Johannes Møllehaves beretning.
Ruten er på ca. 5 km og slutter af ved bålpladsen i Klosterhaven.
 
 
                                           
 
 
Mødetid og - sted: kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager kirke.
Turleder: Jørgen Kruse kruse36@hormail.com/ tlf. 29913699
Pris: Kr. 25,- gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
 
 

Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute 2017.

"Fra kirke til kirke gennem hele Danmark".
Den 17.04.17-24.09.17

 
 
 
 

 

 
 
 

Birgittavandring:

I anledning af Den Danske Klosterrutes jubilæumsvandring 2017
inviteres til en 4 dages vandring ad Birgittaruten fra Viborg til Mariager
fra d. 19. - 24. august 2017
 
 
 
 
 

Program for

Birgittaforeningen

                      2017                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk