Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 reningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 
 

Morgensang i Mariager kirke.

Tirsdag den 16. august kl. 9.00 2016

Efter en kort andagt vil der være mulighed for en kort pilgrimsvandring.


                        


Der er morgensang i Mariager Kirke tirsdag den 16. august kl. 9.00

Som et nyt tiltag i samarbejdet mellem Mariager Kirke og Birgittaforeningen inviteres der til morgensang.

Efter den korte andagt, hvor man synger nogle morgensalmer, vil der være mulighed for at deltage i en kort pilgrimsvandring langs fjorden - så både ånd og krop vækkes til dagen.

Billeder fra Birgittas fortællevandring 2016

Program for

Birgittaforeningen

                      2016                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk