Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
  
  vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 

NYHED !

Den Danske Klosterrute            fra Viborg til Aalborg - herunder "Birgittaruten".

 Bogen er en udførlig guide til ture ad den Danske Klosterrute på strækningen Viborg - Aalborg.                    Ialt et samlet forløb på ca. 300 km.                                 
Ruten fra Viborg til Mariager er navngivet som "Birgittaruten". Hele ruten går gennem en smuk natur  særprægede landskaber, hvor man støder på spor af fortiden  som runesten, middelalderkirker og klostre.
                                      >>Læs mere her
 
Bogen koster kr 329,- 
og kan købes hos Mariager Boghandel, tlf. 98541008
eller hos forlaget Eksistensen >>Køb her

Indbydelse til Reception:

 
I anledning af udgivelsen af guide - bogen "Den Danske Klosterrute. Fra Viborg til Aalborg" indbydes til reception:
  Fredag d.26. januar 2018 kl. 1300 - 15.00                   i Klostersalen ved Mariager Kirke,                            Klosterstien 12, 9550 Mariager.
 
                        >>Se indbydelsen her                     

    Hellig tre kongers-vandring        d. 27.dec. 2017

                      
Med Jørgen Kruse som fortæller vandrer vi gennem Munkholm og hører her beretningen om de tre vise mænd undervejs mod målet.
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00
Turleder: Jørgen Kruse, mail: kruse@hotmail.com / tlf.: 29913699
Pris: kr. 25 - gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
 
 

      Den Danske Klosterrutes Jubilæumsvandring      ad  Birgittaruten fra d. 19. - 23.august 

 

Program for

Birgittaforeningen

                      2018                        

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk