Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 reningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 

Årsmøde i Birgittaforeningen i Mariager.

Mødet finder sted torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Klosterbygningen i Mariager.
 
 

Program

Foredrag med pilgrimsleder Karen Marie Holst Jannerup:
"Pilgrimsvandring før og nu - med Den Danske Klosterrute som eksempel"
 
Herefter generalforsamling jfr. foreningens vedtægter med følgende dagsorden:
 
Valg af dirigent.
 
1. Formanden aflægger beretning fra årets gang i ord og billeder.
2. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter.
6. Eventuelt.
 
Birgittaforeningen er vært ved et let traktement og alle er velkommen, enten til aftenens foredrag eller til hele programmet - helt afhængig af, hvad man nu har tid og lyst til.
 
                                       
 
                                         
 
Med venlig hilsen - og vel mødt!
 
f. Birgittaforeningen i Mariager
Helga Moos Iversen.
 
NB. Af hensyn til traktementet må man meget gerne tilmelde sig på mail: helga.moos@gmail.com
 

Hellig tre kongers-vandring

den 27. december 2016

Her vandrer vi igen i de vise mænds fodspor gennem Munkholm, hvor vi hører fortællingen om, hvad der skete vismændene undervejs mod målet.
Så find traveskoene frem og tag med ud på en eventyrlig og frisk vandring.
 
                        
 
 
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00
Turleder: Jørgen Kruse, kruse36@hotmail.com, mobil 29913699
Pris: kr. 25.00. (Gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.)

Billeder fra Birgittas fortællevandring 2016

Program for

Birgittaforeningen

                      2016                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk