Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
  
  vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 
 
 
 
 
 

      Den Danske Klosterrutes Jubilæumsvandring      ad  Birgittaruten fra d. 19. - 23.august 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellig tre kongers-vandring d. 27. december 2017.Med Jørgen Kruse som fortæller vandrer vi gennem Munkholm og hører her beretningen om de tre vise mænd undervejs mod målet.

Mødested: kl. 10.00 ved P-pladsen ved Mariager Kirke.

Turleder: Jørgen Kruse – mail: kruse36@hormail.com / tlf.: 29913699

Pris: 25 kr. – gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.

Program for

Birgittaforeningen

                      2017                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk