Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 reningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 
 

Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute 2017.

"Fra kirke til kirke gennem hele Danmark".
Den 17.04.17-24.09.17 

 
 
Se  nærmere om jubilæumsvandringen Viborg - Ålborg
 19.08 - 6.09.17 her:
 
    

Hviledag i Mariager onsdag den 23.08

Mariager kloster kl. 20.00 i klostersalen:
Foredrag ved lektor i kunsthistorie Hans Henrik Lohfert Jørgensen:
 
”Birgittas blik – sanselighed og krops- lighed i Birgittinernes billeder” 

Birgittavandring:

I anledning af Den Danske Klosterrutes jubilæumsvandring 2017
inviteres til en 4 dages vandring ad Birgittaruten fra Viborg til Mariager
fra d. 19. - 24. august 2017
 
 
 
 

Hellig tre kongers - vandring

d. 27. december 2017

Med Jørgen Kruse som fortæller vandrer vi gennem Munkholm og hører her beretningen om de tre vise mænd undervejs mod målet.
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00.
Turleder: Jørgen Kruse, mail: kruse36@hotmail.com/telf.: 29913699
Pris: kr. 25,00 - gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
 
                                           

Program for

Birgittaforeningen

                      2017                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk